Er treningsavhengighet blitt et stort problem for mange ?

trening-2411

 

Forskning viser at treningsavhengighet er blitt et større problem blant ”supermosjonistene”

 

Flere og flere blir treningsavhengige i dag og de får lignende abstinenser som alkoholikere, viser ny forskning. Mia Beck Lichtenstein på Syddansk Universitet i Danmark har forsket på treningsavhengige i fitness- og fotballmiljøet, og det er nok ikke bare i disse treningsmiljøene dette er en realitet.

Jeg kjenner mye til løpsmiljøet (og de virkelige kondisjonsidrettene) og der er det nok mange som går i denne fellen. Doktorgradsstudien til Mia Beck Lichtenstein viser at treningsavhengige får abstinenser som ligner på dem alkoholikere får. Dersom disse personene ikke får trent, blir de rastløse, frustrerte og føler seg generelt dårlig.

Det kan sammenlignes med alkoholisme, hvor abstinensene tar utrolig mye  plass i det sosiale livet, familielivet og arbeidslivet. Disse personene bruker trening til å regulere humøret, så dersom en har en dårlig dag trener de enda mer og kanskje hardere.

Jeg er sikker på at mange vil kjenne seg litt igjen i dette, det er derfor viktig at en gjør noe med problemet så fort som mulig om en har noen symtomer. Trening skal jo være lystbetont og moro, – ikke en tvang og noe en MÅ/BURDE/SKULLE gjøre (typiske tvangsrelaterte ord).

For mange kommer treninga utenfor kontroll, og da blir ikke den sunne, gode aktiviteten sunn lengre, men en ”tvangstrøye”. Mange av de som kommer inn i dette tvangsmønsteret når det gjelder trening kan også få  et rigid forhold til mye annet og hos enkelte kan det føre til utvikling av enda en “forstyrrelse”, – en spiseforstyrrelse.

Fysiologisk og mentalt: Forsker i psykiatri, dr.philos. Einar Vedul-Kjelsås ved NTNU og AFFU, St. Olavs Hospital, har gjort deler av doktorgraden sin på treningsavhengighet. Han er godt kjent med at treningsavhengige kan få symptomer som ligner på de symptomene alkoholikere har, om de ikke får trent.

Årsaken til dette er nok ganske sammensatt og komplisert. Når vi trener, skiller vi ut endorfiner og andre stoffer. Hvis en som er vant til å trene mye må være i ro, kan dette være et problem da en ikke får frigjort disse hormonene uten å være fysisk aktiv. I tillegg til det fysiologiske, har man den mentale biten.

Mange av de som er/blir treningsavhengig har ofte også et annet problem, som kan være en spiseforstyrrelse. Og da blir jo problemet ganske omfattende og vanskelig å løse. Slike personer trenger nok hjelp av profesjonelt helsepersonell (erfarne psykologer, psykiatere). Vet vi i dag hvor mange som kan utvikle en treningsavhengighet? Nei det vet en ikke og for å få et skikkelig svar på dette må en nok ha en omfattende undersøkelse.

Kilde: Forsker Mia Beck Lichtenstein