Er “Tankehygenen” vår viktig? Blir vi det vi tenker?

 

 

8926475

De fleste av oss har den samme forståelsen av begrepet hygiene. Det dreier seg om renslighet og kontroll av bakteriemengde og bakterieflora. Vi snakker om personlig hygiene, mathygiene, romhygiene osv. De færreste av oss er imidlertid klar over en annen viktig type hygiene, nemlig tankehygienen vår. Her snakker vi ikke om bakterier, men mer om tankene våre har positivt eller negativt innhold. Er den indre samtalen vår positivt eller negativt dominert? Ja, dette har faktisk en stor påvirkning på din allmenntilstand, enten du tror det eller ei. Ofte dreier det seg om uvaner, men dette kan også forbedres og trenes!

Tankesetninger:

Vi ønsker å øve oss på noe nytt eller forbedre noe, dette kan nesten være hva som helst. Vi har lærte at slike ferdigheter kan innøves ved terping og terping av situasjonen, og at det holdt med å øve dette med bare tankene og tankebilder (visualisering). Etter mange nok repetisjoner av tankene rundt situasjonen vil man etter hvert legge inn et ”dataprogram” i underbevisstheten, og du vil da oppnå det du faktisk ønsker.

Generelt skal tankesetninger inneholde bare positive ord og uttrykk, for det er jo nettopp dette vi skal øve inn. Unngå alle “nei” ord og ord relatert til tvang og skyldfølelse som må, er nødt, skal, bør osv. Tankesetningene skal alltid være i nåtid, som om du allerede har oppfylt tankesetningens positive innhold. Skriv og si tankesetningene både i jeg, du og han/hun form, dette for også å få inn omverdenens syn på oss i setningen. (Jeg føler meg vel, du føler deg vel, han/hun føler seg vel)

Dersom du kan skape og mobilisere gode, positive følelser når du trener tankene dine, vil effekten bli mye bedre. Disse følelsen vil da etter hvert bli en del av ditt reaksjonsmønster, slik vi antar målet og ønsket ditt er.
Treningen er mer effektiv dersom du selv er avslappet og rolig under utførelsen. Husk det er nettopp ro, kontroll og positiv mestring du trener på, tilstanden din under trening vil smitte over på det du tenker. Det er derfor en ide å lære seg avspenning, meditasjon o.l.

Dersom situasjonen din har naturlig stress og støy, kan du prøve å simulere dette med f.eks. lyd fra en tape, mens du prøver å slappe mest mulig av.

Jo flere sanser du aktiverer og tar i bruk, – i tillegg til tankene, jo mer effektivt. Det vil si, det lønner å skrive ned positive “setninger” som øynene ser, du kan lese setningene inn på tape, og ørene dine tas i bruk, det er dette vi kaller multimedia. Multimedia er et effektivt pedagogisk verktøy nettopp fordi vi mobiliserer flere sanser.

De fleste av oss driver hodetrening daglig uten å tenke over det. Det som er synd er imidlertid at vi oftest gjør det med negativt fortegn. Tenk så ofte vi går rundt og sier og tenker, jeg er dårlig i …. Enhver anledning som så oppstår rundt situasjonen der ”jeg er dårlig i”, så gjentar og gjentar man ”jeg er dårlig i”. Etter hvert vil ”programmeringen” sitte, og man blir virkelig ”dårlig i”. Og gratulerer, istedenfor å ha skapt et mestringsområde, så har du skapt deg en barriere, en begrensning eller et kompleks.

Derfor er tankehygienen vår så viktig. God tankehygiene vil si å slutte med alle negative og egentlig destruktive tankeuvaner som ”jeg er dårlig i, jeg kan ikke, jeg tør ikke osv.

Ingrid Kristiansen

www.ingridkristiansen.com