Overvekt av mentale sperrer ?

 

mf_phobias

Mange kvinner/menn som veier for mye, kommer likevel ikke i gang med treningen. Grunnen kan være en overvekt av mentale sperrer. For personer med alvorlig flyskrekk, har det liten hensikt å bla i den fristende feriekatalogen fra charterselskapet.

Tanken på å måtte ta plass i flyet til Syden føles så vanskelig at turen aldri blir noe av. Omtrent på samme måte kan mange overvektige kvinner og menn ha det i forhold til trening og mosjon. Selv om de vet at mer fysisk bevegelse er en effektiv måte å bli kvitt kiloene på, kommer de ikke   lenger enn de gode forsettene.

Å motivere seg til å trene kan være tungt for de fleste. Særlig for de som sliter med noen klio for mye. Årsaken kan være sterke mentale sperrer mot trening, som er like komplekse og vanskelige å håndtere som flyskrekk eller edderkoppfobi.

Fedmeepidemien:Det er blitt gjort mange studier på hvordan man skal løse fedme problemene vi har i den vestlige verden. Forskerne håper at resultatene fra noen av disse studiene kan gjøre det lettere for normalvektige å sette seg inn i den vanskelige situasjonen til mange overvektige.

Det er en utbredt holdning at de som er overvektige, bare trenger å bestemme seg for å spise mindre og mosjonere mer. Men hvis det virkelig var så enkelt, ville vi ikke ha hatt noen fedmeepidemi

Mentale sperrer: I en undersøkelsen deltok 278 overvektige og normalvektige kvinner. De skulle gjennomføre et ettårig treningsprogram, mens de ble fulgt opp av forskerne.

Ved hjelp av spørreskjemaer, skulle kvinnene blant annet rapportere om årsaken når de ikke gjennomførte treningsøvelser.

De kunne velge mellom forskjellige svaralternativer, som uttrykte forskjellige mentale sperrer:

  • Jeg er redd for ikke å klare treningen
  • Jeg er for selvkritisk
  • Jeg er engstelig for å skade meg
  • Jeg har for dårlig helse til å trene
  • Jeg opplever smerter når jeg trener
  • Jeg er for overvektig til å trene

Dårlige unnskyldninger: Det viste seg at kvinnene som slet med ekstra kilo på kroppen, også hadde en klar overvekt av mentale sperrer mot det å mosjonere.

Mange vil kanskje si at dette bare høres ut som dårlige unnskyldninger. Men for den enkelte dreier det seg om at de ikke mestrer situasjonen som aktiv/mosjonist. Ikke overraskende var det også slik at kvinnene som hadde de sterkeste treningssperrene ved treningsårets begynnelse, også var de som trente minst gjennom hele programmet.

Sykelig overvektige : De fleste studier som gjøres på dette området, er knyttet til personer med liten til moderat overvekt. Sykelig overvektige har i mange tilfeller gitt opp.

De tenker at det ikke har noen hensikt å forsøke å bevege seg litt ekstra. Men det har det altså, sier forskerne bak studien. For denne gruppen skal det svært lite ekstra trening/fysisk aktivitet til før tilværelsen blir lettere, konkluderer forskerne.

Knyte skolissene: I studien deltok drøyt 1.200 personer, som i gjennomsnitt veide 45 kilo for mye. Det viste seg at så lite som én times ekstra aktivitet i uken hadde positiv effekt for livskvaliteten.

Etter bare noe forhøyet aktivitetsnivå, rapporterte deltakerne ting som å kle på seg eller knyte skolissene gikk lettere. Også det å gå i trapper eller reise seg fra en stol ble greiere å gjennomføre med bare noe ekstra treningsaktivitet, viser studien.

Gir opp: Forskerne håper at funnene kan være en oppmuntring for folk som er svært overvektige. Sykelig overvektige har i mange tilfeller gitt opp. De tenker at det ikke har noen hensikt å forsøke å bevege seg litt ekstra. Men det har vist seg i mange tilfeller at det virker.

Forskerne konkluderer med at ingen fysisk aktivitet er for liten til ikke å ha en positiv effekt, og at dette også gjelder for personer med sykelig overvekt.

Referanser: Studie om overvektige kvinner og mentale sperrer: Center for Obesity Research and Education, Temple University. Studie om fysisk aktivitet og sykelig overvektig: Les omtale av studien ved Duke University Medical Center