Hva er så bra med fysisk aktivitet?

IMG_9570

De fleste av oss har nok en oppfatning om hva som er bra og hva som er mindre bra for oss. Det finnes nok også en del godt forankrede myter og misforståelser blant folk om hva det innebærer å leve sunt. Nesten daglig får vi servert påstander om at noe er sunt eller farlig for oss, gjennom internett, TV, aviser og bøker. Noe kan være sunt den ene dagen og skadelig den andre. Til slutt utvikler vi et slags filter mot all denne informasjonen – en skepsis til alle nye råd og tips, gode som dårlige. Det er en stor utfordring å sortere ut den informasjonen som er til nytte for oss, og som tar hensyn til den store helheten.

Britiske forskere har analysert følgene av livsstil som helhet. Viktige faktorer var fysisk aktivitet, kosthold, røyking og alkoholkonsum. De konkluderte med at de som hadde gode vaner på disse feltene, gjennomsnittlig kunne regne med å leve 14 år lenger enn de som var fysisk inaktive, røykte, drakk og hadde et dårlig kosthold. Sosial status og kroppsmasseindeks så ikke ut til å ha noen større betydning for levealderen. Artikkelen nevner ikke stress, så heller ikke denne undersøkelsen har tatt hensyn til alt.

Du er som nevnt skapt for bevegelse. Kroppen blir ”forvirret” helt ned på cellenivå hvis du er fysisk inaktiv over lengre tid. Det blir lite for cellene å ta seg til, og de går inne i en slags dvalemodus med lav aktivitet. Hvis du har vært passiv i lang tid, kan det være vanskelig å ”vekke” dem opp igjen. Dette kan utløse en dominoeffekt, siden det er mange systemer i kroppen som er gjensidig avhengige av hverandre. Andre faktorer som dårlig kosthold og stress vil forsterke denne effekten. Konsekvensen kan bli det som kalles livsstilsykdommer, for eksempel hjerte- og karsykdommer og kreft.

Et fysisk aktivt liv, derimot, vil gi deg et vell av fordeler. Vår utfordring til deg er at du ikke bare må bestemme deg for å forandre livsstil; du må gjøre det også! Gå over fra å være en som bare ”snakker” eller ”tenker”, til å være en som ”gjennomfører”. For husk: fysisk aktivitet er omtrent det eneste som ikke kan kjøpes i vår tid – den må gjennomføres!

Noen fysiske og psykiske fordeler med fysisk aktivitet

50 % redusert risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer

50 % redusert risiko for å utvikle diabetes type 2

Mindre fare for tykktarmskreft, prostatakreft og brystkreft.

Sterkere hjerte og muskler

Lavere blodtrykk

Bedre blodsirkulasjon

Bedre lungefunksjon

Gunstigere fettstoffskifte og blodkolesterolprofil

Stoffskiftet holdes aktivt, mindre fare for fedme

Bedre blodsukkerregulering

Bedre arbeidskapasitet

Bedre muskulatur, styrke, kondisjon, stabilitet

Motoriske ferdigheter styrkes og vedlikeholdes

Aldringsprosessen forsinkes

Forebygger og utsetter alderssykdommer

Hormonproduksjonen opprettholdes bedre

Bedre rygg

Bedre immunforsvar

Bedre fordøyelse

Mindre fare for revmatisme

Spenninger i musklene reduseres

Bedre beinhelse og redusert fare for beinskjørhet

Bedre leddfunksjon og bevegelighet

Mindre menstruasjonssmerter

Lettere overgangsalder

Inkontinensfaren reduseres

Seksuallivet fungerer bedre

Større overskudd og trivsel

Bedre selvfølelse

Mindre angst

Mindre depresjon

Større tiltaksevne

Bedre toleranse for stress

Mestringsevnen øker

Bedre søvn

Bedre konsentrasjon og tenkeevne

Bedre sosial tilpasning

Mindre behov for rusmidler eller beroligende medisiner

Med alle disse fordelene er det vel bare å sette i gang med litt fysisk aktivitet, men mitt råd er å ikke overdriv og pass på at du gjør noe som DU syner er GØY !

 

Ønsker du hjelp til å komme igang ta kontakt med oss i Team Kristiansen