Jeg velger meg april/mai

Ingrid Kristiansen
Det er vel ingen årstid som har mer forandring og liv enn nå tidlig på våren. Vi stiller oss om fra vinteratktiviteter på snø og is til barmarksaktiviter. Vi har tidligere forklart at all aktivitet er spesifikk, dvs. man blir god i det man gjør eller trener på. Det er derfor en del ting man skal være varsom med i denne overgangsfasen vi nå befinner oss i.

Om du for eksempel bygde deg opp til en formtopp i Birkebeineren, skal du være klar over at du høyst sannsynlig ikke vil føle deg i særlig form verken løpende eller på sykkel akkurat på denne tiden. Forskjellige aktiviteter aktiverer forskjellige muskler og muskelgrupper, og selv om grunnformen er god, så vil det ta noe tid å tilpasse nye aktiviteter, dvs. trene opp nye muskler. Så ikke fortvil om du føler løpssteget er tungt, og sykkeltråkket er heller labert.

Det beste rådet jeg kan gi er det klassiske, ta det med ro og bygg gradvis. Det er faren for belastningsskader som er årsaken til dette rådet, det tar tid å venne muskler, sener og vektbærende ledd til ny aktivitet. Har du vært aktiv innendørs store deler av vinteren, er det veldig inspirerende å komme ut i lyset på denne tiden. Sansene våre blir utrolig godt stimulert ute i naturen, og du skal være klar over at dette stort sett foregår ubevisst, du trenger ikke tenke over det, det skjer av seg selv. Forskning viser at denne ubevisste påvirkningen gjør oss utrolig godt, spesielt mentalt sett.

Man blir roligere og mer harmonisk om man tar seg tid til å være i naturen regelmessig. Man blir bl.a. mindre stresset, mer konsentrert og sover bedre og hukommelsen blir bedre, man føler seg rett og slett mer vel. Det er nok heller ikke tilfeldig at lysbehandling er blitt et godt behandlingstilbud for vinterdeprimerte. Dagene er blitt lange nå, slik at tiden spiller mer på lag med oss nå i forhold til mørketiden med veldig korte dager.

Vanskelige tidsprioriteringer burde ikke være så vanskelige lenger, man kan bruke mer av kveldene, det er mer fritt fram for aktivitet i dagslys.  Begrepet vårslapp er vel kjent for de fleste, selv har jeg ikke noen erfaring med fenomenet. Jeg er ikke helt sikker på om det fins en forklaring på årsakene, kostholdet vårt er nok ikke så utsatt lenger i og med alle de flotte grønnsakene og fruktene som nå importeres hele året. Det har kanskje noe med at noen mister energien sin utover vinteren.

Jeg håper du greier å komme deg ut for å møte våren, og husk i noen strøk er våren eksplosiv, dvs. den kan være over på noen få dager.