Så var det nyttårsforsettene da, trening og et bedre liv!

DCIM102_VIRBV7630783.

Det første vi kan trøste deg med; du trenger ikke trene!

Det er fysisk aktivitet du trenger.

Begrepet trening stammer fra idretten, man trente for å prestere bedre.

Treningsbegrepet er i dag vel så mye brukt blant vanlige folk som vil holde seg i form. Begrepet trening er egentlig et sykdomstegn i denne sammenhengen.     

Her er vi ved et av framstegets paradokser, det som i den vestlige verden karakteriseres som høy levestandard går egentlig på helsa løs. Høy levestandard er et liv der vi skal gjøre minst mulig, – i hvert fall fysisk.

Nyttårsforsettet skulle være noe slikt som:

Beveg deg mer!  Vær fysisk aktiv! Gå mer!

Lever du i dag et heller fysisk passivt liv, så kan vitenskapen i dag dokumentere at det skal utrolig liten fysisk aktivitet til for å gi en stor helsegeveinst. En halvtime gange pr. dag er nok.

Noen stikkord (praktiske og rasjonelle) for litt mer fysisk aktivt:

  • Man må like det, altså, – lystbetont aktivitet
  • Enkelt og lite utstyr
  • Lett tilgjengelig,  kan gjøres hvor som helst
  • Tidseffektivt
  • Billig og uavhengig

Legg litt kreativitet inn i hverdagen, – for å skape litt mer fysisk aktivitet. De fleste av oss har to “tyver” som tar mye av det viktigste, -tida vår:  TV og bilen.

Disse  to “tyvene” er også flinke til å “sløve” oss fysisk.

Et underlig fenomen i tiden, vi har aldri hatt tilgang på mer informasjon bl.a. fra TV, Internett osv. Daglig blir vi foret med informasjon om hva som er bra, for eksempel: mosjon, spise riktig, stresse mindre, osv. Vi skal ikke trøtte deg med enda mer av dette, vi regner det som sikker at dette vet du godt fra før.

Men så komme det som er så underlig, selv om vi vet hva som er bra, så gjør vi det oftest ikke allikevel!

Her er vi inne på noe av det underlige ved oss mennesker, vi er bare delvis rasjonelle, og vi har også den svakheten at vi ofte velger de “lettvinte” løsningene.

Derfor har vi det med å gjøre mange rare ting som ikke er klokt, bra, fornuftig osv.

Seinere skal vi komme inn på faktorer som kan påvirke oss positivt, slik at vi kanskje kan blir mer fysisk aktive i hverdagen.