De travleste er mest fysisk aktive

De som jobber mest, trener også mest og har også den beste helsa viser mange undersøkelser i dag. Gapet øker mellom de som mestrer det moderne livet vi lever og de som ikke gjør det.

De mest travle, de som får gjennomført de fleste av prosjektene sine, får også oftere tid til å trene. En ny rapport fra NIH vise at aktivitetsnivået i den norske befolkningen øker, men de sosiale forskjellene øker også.

Rapporten bygger på en utredning fra 2011 til Helsedirektoratet om hvordan øker den sosiale utjevning og fysisk aktivitet i befolkningen. Rapporten er basert på tall fra Norsk Monitor som gir oversikt over aktivitetsvaner i et representativt utvalg av den norske befolkningen over 15 år helt tilbake til 1985. Faller du utenfor på et område, er det også større sjanse til at du faller utenfor på andre områder.

Mange av de som ikke greier arbeidslivet, er mindre fysisk aktive, og de får derfor ikke den helsegevinstene som fysisk aktivitet gir, rett og slett fordi de ikke er fysiske nok. De med høyest utdanning og mest ressurser greier seg bedre på dette området dessverre. De greier det moderne samfunnets krav og levesett best i de fleste tilfeller.

Time-300x275

Tidsklemma og livsfaseklemma verre enn før?: En dansk studie viser at det er vanskeligst å få til fysisk aktivitet i alderen 30–50 år. I denne alderen er det mye som skal passes opp og da er det ofte fysisk aktivitet/trening som blir droppet. Livsfaseklemma ble først omtalt av forskere i 1987, og den gjelder minst like mye i dag, mener NIH-professor Gunnar Breivik ved NIH.

Han synes det er interessant at de som får gjort mest også får plass til trening. De som jobber mer enn 40 timer per uke er også de som trener mest. Rapporten viser også at unge, single menn og kvinner er mer aktive enn jevnaldrende med barn og samboer/ektefelle.

Men etter hvert som vi blir eldre, er det de med stabile familiesituasjoner som er mest aktive. Dette henger sammen med at fysisk aktivitet gjerne gjøres sammen med familie og venner. Selv om omsorg for barn gjør muligheten for å drive fysiskaktivitet/trening dårlig en periode når barna er små tar det seg veldig opp etter hvert.

Kroppen er ikke trent for det moderne samfunnet: I løpet av en generasjon eller to har samfunnet vårt endret seg veldig. Ifølge Breivik er vi ikke godt nok forberedt til å takle det nye samfunnet, og hvordan vi skal leve i denne verden. Før gjorde vi mye mer hverdags aktiviteter enn vi gjør i dag.

Bare tenk på hvordan mat innkjøpene våre ble gjort bare for 20 – 30 år siden. En husmor måtte gå innom forskjellige butikker hver dag for å få kjøpt det hun trengte for å lage mat til familien og hun bar varene hjem (god hverdags styrketrening). Nå derimot kjører vi til nærmeste kjøpesenter en – to ganger i uka, parkerer nær inngangen og tar heisen hvis vi må opp en etasje. Vi får ikke lenger fysisk aktivitet bare ved å leve, vi må selv ta ansvar for å skaffe oss den på fritiden.

Overgangen fra nødvendighetssamfunnet til frihetssamfunnet krever at vi tar ansvar for fysisk aktivitet på en helt annen måte. Det gjør noen av oss helt naturlig fordi vi liker å være fysisk aktive. Det er dessverre mange som bare gir blaffen i egen helse, og kutter ut denne fysiske aktiviteten som gir oss helsegevinst.

512b17df431c3

Mange flere bør legge inn fysisk aktivitet på veien til jobben/skole. Har du rutiner for å gjøre noe fysisk hver dag ,blir det noe du bare gjør, uten å måtte motivere deg hver dag for å gjøre en trening du egentlig ikke liker.

Har verktøyene som skal til: Inaktivitet er en av våre største helsetrusler. En mer fysisk aktiv befolkning er et av våre viktigste forbyggende helsetiltak. Politikerne må begynne med barnehagen og skolen. Det koster penger, men det er nødvendig og det virker.

index

Barn bør ha noe fysisk aktivitet i form av lek el. hver dag i løpet av skoledagen. De må få gleden av å være i bevegelse på en eller annen måte uten at konkurranse momentet kommer inn. Mange barn liker konkurranser, men det er kanskje enda flere barn som ikke liker det og de uteblir ofte fra organisert fysisk aktivitet/trening.

I Oslo er Sognsvann et godt eksempel på et attraktivt aktivitetsområde.Trivelige områder som passer både for turgåere, sykelister, joggere, småbarns familier med vogn mfl. Her blir en motivert til aktivitet. Det er enkelt å komme hit (T – bane, og stor god parkeringsplass) og hyggelig å være her. Derfor er det alltid mye folk i aktivitet rundt Sognsvann.

Vi trenger flere slike steder. Offentlige kampanjer som spiller på folks dårlige samvittighet fungerer sjelden. Men tilrettelegging virker!

Kilde: NIH