Har spreke barn det best ?

I våre dager er det satt mye fokus på barn og aktivitet. Barn generelt er mindre aktive i 2018 enn bare for noen år siden. Mobiltelefonen, TV, datamaskin får mye av skylden for at barn er mindre aktiv i dag, men er det bare dette som er skylden eller kan vi voksne (foreldre og andre ) ta på oss noe av dette ansvaret også.

Mange studier er gjort på dette tema og alle kommer frem til at småskolebarn som er dyktig fysisk er de som er mest populære. Disse motorisk dyktige barna utvikler også en bedre selvfølelse og noen av forskerne går så langt at de mener at disse barna blir mentalt sunnere voksne. Dette er jo interessant i seg selv.

Det er gjort mange forsknings oppgaver på at fysisk aktivitet virkning mot angst og depresjon og at det er funnet en sammenheng mellom selvbildet og fysisk aktivitet blant barn og unge. Dette forplanter seg videre i ungdoms årene og vi tar det med oss videre inn i voksen alderen også.

Derfor er det viktig at vi stimulerer barn til fysisk aktivitet, og da mener jeg ikke at de skal gå på x – antall treninger i løpet av en uke. Det tror jeg heller vil skape stressede barn, og barn som hele tiden skal prestere.

Selv har jeg mer tro på lek betont fysisk aktivitet, hvor det viktigste er at barna er i bevegelse enn at de skal prestere. Jeg tror faktisk vi skal tilbake til mer fysisk lek både på skolen og i fritiden. La barna få muligheten til å finne på litt fysiske leker selv, la de få være litt kreative ved å finne på disse aktivitetene uten at vi voksne blander oss inn.

I dag blir barn satt i gang på de fleste områder fra de er bare noen måneder gamle, av oss voksne. Kanskje det er på tide at de får finne på litt selv. Det er mange forskjellige meninger på hvordan vi skal få mer fysisk aktive barn og hvordan vi skal løse denne viktige oppgaven.

En av de viktige tingene er vel å ha mye fysisk aktivitet i barnehagen og i småskolen. Her legges jo tross alt grunnlaget. De senere årene har vi fått en rekke friluftsbarnehager hvor barna er ute og leker det meste av dagen, de bruker enkle midler og får brukt kroppen mye, og flott er det.

Ved siden av aktive barnehagetilbud er det nok også viktig at vi voksne (forelder, besteforeldre og andre) tar med oss barna ut på forskjellige aktiviteter. Det behøver ikke å være så avanserte/nymotens ting, men rett og slett en tur i skogen med sekk. En slik enkel aktivitet viser seg at mange barn aldri har vært på.

Tenk over det alle dere voksne. Enkle tiltak til fysisk aktivitet er ofte det beste. Ja rett og slett en tur i parken, i marka, på sykkel , på ski eller bare på beina. Alle små tiltak vil fremme folkehelsa.

Lykke til folkens!

Kilde : NTNU, Per Egil Mjaavatn