Trening er oppskrytt!

Velstanden har gjort noe med livsstilen vår. Forskning viser at det er sammenheng mellom et lands økonomi og folks fysiske aktivitet. Jo bedre økonomi, desto mindre fysisk aktivitet! Norge er det landet i Europa hvor folk har mest fritid, men en undersøkelse viser at nordmenn er blant de som bruker minst tid på fysisk aktivitet. I denne undersøkelsen ble den fysiske aktiviteten blant innbyggerne i 12 europeiske land delt inn i to grupper:

 1. Fritidssysler som spaserturer, fotturer, idretts- og friluftsaktiviteter.

 2.  Nødvendige aktiviteter i hverdagen som å gå eller sykle til arbeid, skole eller butikk, og andre gjøremål

Målgruppa var voksne i alderen 20 til 74 år. Man undersøkte hvor mye tid som ble brukt til slike aktiviteter i løpet av en gjennomsnittsdag. På topp lå Latvia med 64 minutter og på bunn Belgia med knappe 38 minutter. Norge lå på 41 minutter. Det er en myte at vi er en sporty, turgående nasjon! Undersøkelsen viste at trening er mest vanlig i rike land, men dette sier ikke så mye om totalbildet. Det er de hverdagslige aktivitetene som gir aktivitetsvolum. Disse utgjør hovedaktivitetene i landene hvor folk er mest fysisk aktive. Dette gjelder landene i Øst-Europa, som har svakest økonomi, færrest biler og minst fritid. Vi hører ofte folk si at de bare har gått, syklet litt, bare har jobbet i hagen osv. Det legges trykk på bare – det teller ikke helt. Dette er ikke riktig når det gjelder helsa vår. Visste du at vi har arvet alle genene våre fra urmennesket? Vi er skapt for et liv som jegere og sankere! For urmennesket var fysisk aktivitet helt nødvendig for å overleve. Det er ”programmert” i genene våre. Det som imidlertid har forandret seg, er menneskets kamp for å overleve. Aldri før har overlevelsen krevd så lite energi!

Har du ikke vært fysisk aktiv på en stund, men har lyst til å komme i gang. Da anbefaler jeg deg å øke de hverdagslige syslene og følg de 8 punktene under.

  1. Det gjelder å begynne forsiktig, for så å øke gradvis
  2. Det er store individuelle forskjeller(mye for en /lite for en annen)
  3. For å bli i bedre form trengs litt mer/hardere aktivitet
  4. Hvis du overdriver, kan du bli skadet
  5. Det kreves kontinuitet
  6. Dersom du slutter å være fysisk aktiv forsvinner gevinsten
  7. Har du et godt grunnlag, er det lettere å komme tilbake etter et opphold

Så lenge du er fysisk aktiv, vil du holde aktivitetsnivået ditt, og dermed den generelle allmenntilstanden. Hvis du reduserer aktiviteten, vil aktiviteten og energiforbruket gå ned og allmenntilstanden din vil synke.

Nå skjønner du sikkert hvorfor fysisk aktivitet kalles en ”ferskvare”. Hvis du vil holde på formen og helsa, hjelper det lite hva du gjorde i ungdommen. Du må være i mer eller mindre kontinuerlig aktivitet for å holde formen ved like.

Ha en fin aktiv høst/vinter!