Løping og artrose, vanskelig å konkludere

Jeg fikk noen kommentarer fra forskerkollegaer på innlegget “Kan trening beskytte mot kneartrose?” På bakgrunn av studien innlegget var basert på kan vi ikke konkludere hvorvidt dette er tilfelle.  Men studien er ganske ny, og i konklusjonen sier forfatteren at løping kan gi en mulig beskyttelse mot artrose? Mange faktorer kan ha spilt inn på resultatet og gjør at vi ikke kan si noe om årsak og virkning på grunnlag av denne studien. Her er et par av dem:

  1. Løping og kneartrose var målt på samme tidspunkt. Det kan tenkes at de som allerede har kneartrose begynner å løpe mindre pga. knesmertene. Det blir derfor vanskelig å vite hva som er høna og hva som er egget.
  2. I analysene tok de hensyn til alder, kjønn og BMI. Men mange andre faktorer kan ha påvirket både løpingen og artrosen, og dermed forklart sammenhengen man fant mellom løping og artrose. For eksempel vil arvelighet kunne påvirke risikoen for artrose. Arvelighet vil også påvirke personlighet og gjennom det livsstil.  Det kan altså være felles umålte faktorer som både har innvirkning på løping og innvirkning på hvorvidt man har artrose.  I analysen i studien gir dette seg utslag i en observert sammenheng som i virkeligheten ikke nødvendigvis finnes. Dette kalles konfundering.(Konfundere, forvirre)
  3. Du har kanskje fått spørsmål på et spørreskjema en gang om hvor fysisk aktiv du var forrige uke eller hvor mange brokkolikvaster du åt, og tenkt at forskerne får upålitelige svar ved å spørre slik. I denne studien ble hvorvidt man var løper besvart på  ett spørsmål, og de som løp en gang i uka ble klassifisert sammen med f.eks. toppløpere selv om de to vil ha svært forskjellig belastning på knærne.

Dette er bare noen mulige feikilder. I tillegg kommer for eksempel utfordringer mtp. hvem som blir invitert inn i studien og hvem som faktisk besvarer osv.

Man kan jo tenke; Hvorfor ble denne studien så gjennomført hvis vi likevel ikke kan konkludere hvorvidt løping faktisk KAN beskytte mot artrose? Studien kan gi en pekepinn for hva man kan undersøke videre når man da senere faktisk har mulighet til å samle inn mer pålitelige data. Først etter mange studier over tid kan man konkludere hvorvidt løping er en årsak som faktisk gir mindre artrose som en virkning.

Kilde: Forskerlivet.no