Høy forbrenning når du hviler(Del 2)

 

FullSizeRender

Kroppssammensetning:

Det er altså ikke bare kroppsvekten som teller. Hva kroppen din består av, har veldig mye å si for hvilestoffskiftet ditt. Kort fortalt er det slik at jo mer av kroppen din som består av muskler, desto høyere er hvilestoffskiftet. Grovt sett kan vi dele inn kroppen i tre bestandeler:

  1. Fett
  2. Musklatur
  3. Knokler

Knokkelmassen varierer ikke så mye fra person til person, men fett- og muskelmengden varierer mye avhengig av fysisk form og trening.

Ned i vekt med mer muskler:

Det er utrolig hva riktig og effektiv trening kan gjøre med kroppssammensetningen. Kondisjonstrening vil sørge for et stort forbruk av kalorier som vil redusere fettprosenten. Muskelmassen er derimot enda viktigere i hvilestoffskifte sammenheng. Muskelmassen utgjør mellom 20 – 30% av hvilestoffskiftet, og det er mye.

Derfor er det viktig at dersom du ønsker å gå ned i vekt må du passe på at du ikke får mindre muskelmasse. Hvordan skal en angripe muskelmasseutfordringen? Her er det viktig at en beholder eller øker muskelmasen.

Den mest effektive måten å gjøre det på er å trene styrke. Du trenger ikke å drive avansert styrketrening med kompliserte øvelser, du kan velge å trene de muskelgruppenesom utgjør størsteparten av musklaturen i kroppen.

Bryst, rygg, rumpe og lår er de firenstore muskelgruppene. Dersom du trener disse skikkelig et par ganger i uka, vil du høyst sannsynlig øke muskelmassen din, som igjen vil være med på å få et høyere hvilestoffskifte.

Fysisk form og aktivitetsnivå:

Din fysiske form har som regel sammenheng med kroppssammensettningen. Jo bedre form, desto gunstigere kroppssammensetning (mer muskler og mindre fett) og høyere kaloriforbruk i hvile.

Dersom du er aktiv både i hverdagen og på trening noen ganger i uka, vil du ha et mye høyere hvilestoffskifte enn de som er mindre aktive.

Husk dette gjelder ikke bare trening, men alle aktiviteter du gjør i løpet av en dag. (gå trappene i stedet for og ta heisen mm.) Gevinsten vil bli enda større dersom du begynner å trene 3-4 ganger i uka (styrke og/eller kondisjon).

Øk kaloriforbruket med 36599 kcal når du slapper av

Tenk på deg selv eller en du kjenner som ikke er så veldig aktiv. Du eller din venn bestemmer dere for å gjøre noe med formen og vekten.

Du begynner å trene 2 – 3 ganger i uka, ca. 45 min kondisjonstrening. Etter hver trening gjør du 4 enkle styrkeøvelser (for de store muskelgruppene) I tillegg passer du på å gå litt mer hver dag (til og fra jobb,ta trapper istedet for heis, gå til butikken mm.)

Etter bare noen få uker har hvilestoffskiftet ditt økt med 100 kcal pr. døgn. Tenk deg hva dette betyr både på kort og lang sikt. På en uke betyr det at du bruker 700 kcal mer. På en måned blir det mer enn 2800 kcal og på et år 36500 kcal, som tilsvarer ca. 4 kg fett.

Hvileforbrenning – fett eller karbohydrat

Når du tar det rolig, driver du pr. definisjon med lavintensiv aktivitet. Som jeg har sagt før , er det slik at jo lavere intensiteten er , desto høyere er den prosentvise fettforbrenningen.

Hva er bra hvilestoffskifte?

Det er vanskelig å si hva som er bra og hva som er mindre bra når det gjelder hvilestoffskiftet. Det avhenger av flere faktorer. Kroppsstørrelse og muskelmasse er en av faktorene som spiller inn.

Tabellen under kan likevel gi en liten pekepinn på hva som er normalt i forhold til kropsvekt.

50 – 60 kg        1200 – 1300 kcal/døgn

60 – 70 kg        1300 – 1400 kcal/døgn

70 – 80 kg        1400 – 1500 kcal/døgn

80 – 90 kg        1500 – 1650 kcal/døgn

90 – 100 kg       1650 – 1850 kcal/døgn