• Reaksjonen, Det bevisste og det ubevisste

              En reaksjon starter ofte med en tanke. Den blir så fulgt av en følelse, som igjen blir fulgt av en kroppslig reaksjon, det kan være endringer i puls og kroppstemperatur, svette, ansiktsuttrykk, muskelspenninger og så videre. Reaksjonen er vanligvis helt subjektiv og spesifikk for hvert individ – et resultat av […]

    Continue Reading