Stavgangsgruppene og løpegruppene er i full gang. Stavgang fra Bogstad badeplass torsdager kl. 9.30 og fra Midtstuen mandag kl. 9.30 kl. og 18.00 samt torsdager kl. 18.00. Løpetreningene går som vanlig fra Skøyen skole kl. 19.45 mandag og torsdag. close