• Hvilke faktorer er viktige for toppidrettsutøvere ?

    Jeg har vanket i idrettsmiljøer i 30-45 år, og har etter hvert gjort  endel refleksjoner på hvordan de forskjellige idrettene og miljøene jobber. Generelt vil jeg poengtere en mer vektlegging på: Betydningen og viktigheten av at en treningsøkt består av to like viktige komponenter, nemlig Belastningen eller den fysiske delen og Avlastningen eller hvilen. Spesielt […]

    Continue Reading