• Hvordan trene hodet ?

      Vi ser alle at idrett ikke alltid bare dreier seg om   fysiske ferdigheter, men også veldig mye om å holde hodet kaldt, – eller sagt med andre ord psykisk mestring under ekstremt press eller stress. Hvordan trener man så for å mestre slike ekstremsituasjoner? Først og fremst dreier dette seg om øving eller […]

    Continue Reading