• Skader og forstyrrelser – Del2av2

    Psykiske skader Vi har tidligere omtalt spiseforstyrrelser. Disse diagnosene har veldig kompliserte årsaksforhold som vel ingen helt skjønner. Det er en større hyppighet av spiseforstyrrelser innen idrett i forhold til ellers i samfunnet. Mange av disse lidelsene fører med seg en overdrevet trang til å være fysisk aktiv. Dette kan være en årsak til at […]

    Continue Reading