• Ikke glem hodet! Det må du også trene !!

      I vårt daglige virke er vi avhengig av både kropp og sjel (hode) for å kunne fungere harmonisk. Her i den vestlige verden er livsstilen vår dominert av ”kropper” som er fysisk understimulert og ”hoder” som er overstimulert. Overstimuleringen av hodene våre er oftest helt ufrivillige, det skjer pga. alle sanseinntrykkene vi mottar i […]

    Continue Reading