Barn og fysisk aktivitet

 115-1593_IMG

Barn som er fysisk aktive, vil få en rekke helsefordeler, mange av disse fordelene kan det være vanskelig å ta igjen senere i livet. Med et generelt synkende aktivitetsnivå i våre dager, er det viktig at foreldre bidrar til å gi barna gode og positive aktivitets/ treningsvaner. Fordelene ved å være fysisk aktiv/trene er mange,   og de timene man er aktiv, spesielt som barn, kan være avgjørende for helsa senere i livet. Derfor er det viktig at vi stimulerer barn til fysisk aktivitet/trening. Legges det grunnlag for fysisk aktivitet i ung alder vil sjansen for å fortsette med det gjennom livet være mye større enn om man ikke fikk de gode vanene som barn, så her er det bare å sette i gang med lek eller annen fysisk aktivitet for barn. Å være i aktivitet kan redusere risikoen for :

  1. Overvekt og fedme
  2. Bedre kondisjon og hjertehelse,
  3. Sunn utvikling av bein, leddbånd og sener,
  4. Bedre koordinasjon og balanse,
  5. Bedre mental helse, større evne til å slappe av.
  6. Unngå kroniske muskelspenninger,
  7. Bedre søvn.

Dette er bare noen av fordelene ved å være fysisk aktiv, så hva er det vi venter med!

Viktig for utvikling av skjelett og muskelstyrke: At barn får mulighet til regelmessig og variert fysisk aktivitet er avgjørende for at de skal få en normal vekst og utvikle sin muskelstyrke og sine motoriske ferdigheter. I tillegg har det stor betydning for skjelettet. Når man trener vektbærende aktiviteter, som å løpe, hoppe og gå, blir skjelettet belastet. Dette gir et sterkere skjelett, på  samme måte som det å trene styrke gir deg sterkere muskler. En passiv livsstil kan fører til tynne knokler, lavt mineralinnhold og redusert styrke. Etter at man er fylt 20 år, er beinbygningen ferdig utviklet. Det vil si at du ikke kan “hente inn igjen” det du eventuelt måtte ha tapt av benvekst i løpet av årene før dette. Derfor er det viktig og drive med en form for fysisk aktivitet som styrker dette i barne- og ungdomsårene. Overvekt i barne- og ungdomsårene vil også føre til at det dannes et høyere antall fettceller enn hos barn som har normal vekt, og et høyt antall fettceller er en viktig faktor for overvekt. Dette betyr at uansett hvor mye du slanker deg i voksen alder, så forblir antallet fettceller i kroppen konstant.

Viktig for læring: Fysisk aktivitet har en positiv effekt på depresjon, angst og adferdsproblemer hos barn og unge det har mange studier vist. Det ser ut til at trening kan gi et  styrket selvbilde, bedre sosial tilpasning,  økt tro på egen mestring og økt trivsel. Derfor er det viktig å stimulere barn til fysisk aktivitet/trening selv om de ikke skal drive konkurranse idrett. Ifølge studier fra 2012 som har blitt gjennomgått av Kunnskapsdepartementet, viser forskning at spreke barn bruker hjernen mer aktivt til å løse kompliserte oppgaver enn mindre spreke barn gjør. Fysisk aktivitet er altså viktig for læring.

Er en time om dagen nok? Rådet fra norske myndigheter er at barn og unge bør være i fysisk aktivitet i minst 60 minutter med moderat og høy intensitet hver dag. I en større norskledet studie som ble publisert i anerkjente The Lancet, ble det hevdet at en time om dagen ikke er nok fysisk aktivitet for barn/unge. I denne studien ble det fokusert på hva slags sammenheng det er mellom barns fysiske aktivitetsnivå og risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer i voksen alder. Konklusjonen på studien er at de minst aktive har størst risiko for å utvikle disse sykdommene, mens de som er mest aktive har minst risiko for å utvikle dem. For å ha en best mulig forebyggende effekt, mener forskerne bak studien at anbefalingene for barn bør økes til 90 minutter med fysisk aktivitet per dag. Intensiteten må minst være moderat, noe som tilsvarer gange i en hastighet på 4 kilometer i timen. Forfatterne understreker også at man ikke kun skal satse på sport, fordi man da kun vil nå de som allerede er sportsinteresserte og aktive.

Sitter for mye i ro: Ifølge Helsedirektoratet sitter norske gutter i 11-16 års alderen 40 timer per uke – utenom skoletid. Aktivitetsnivåets hovedfiender er lekser, spill på data/telefon/nettbrett o.l, internettbruk og TV-titting.

Tall fra Helsedirektoratet fra 2012 viser at 87 % av jenter og 96 % av gutter i seks års-alder tilfredsstiller anbefalingene. I ni års alderen gjelder dette 70 % av jentene, og 86 % av guttene. Blant 15-åringene har disse tallene sunket dramatisk, og gjelder bare 43 % av jentene og 58 % av guttene. Faktorer som var viktige for økt aktivitet, var indre motivasjon og følelse av glede og mestring.

Noen trener for mye: Selv om målet for mange er å få barnet sitt mer aktivt, er det også noen barn som trener for mye. Overtrening er en av de vanligste årsakene til skader blant barn og unge som er aktive innen idrett.  Overtrening kan i følge en artikkel fra det amerikanske tidsskriftet Pediatrics føre til utbrenthet, og det kan skade målet om å gjøre trening til en livslang, helsefremmende vane. En faktor som kan bidra til overtrening, er foreldre som presser barna til å gjøre det bra.

Du er barnets viktigste forbilde: Uansett om barnet ditt er for lite aktivt, eller om det trener for mye, er det du som forelder som må gripe inn og veilede barnet. Du er barnets viktigste forbilde. Barn vil ofte gjøre som foreldrene. De er også svært følsomme for dine holdninger og meninger om trening og kosthold. Du kan påvirke barnet til å få et positivt forhold til sunn mat og fysisk aktivitet. Det er kanskje en av de viktigste gavene du kan gi barnet ditt!

Kilde: NIH