Hvor mye energi bruker jeg på forskjellige aktiviteter?

m_ke-1024_1021196i

Energikrav i (MET) ved ulike aktiviteter. Moderate aktiviteter tilsvarende 3 – 6 MET eller mer anstrengende aktiviteter (>6MET) er også omregnet til prosent av kondisjon (aerobkapasitet ved økende alder)

Aktivitet EnergikostnadMET 20 – 39 år 40 – 59 år 60 – 79 år 80 + år
Lett fysisk arbeid
Se på TV/lese 1,3 10 13 15 18
Lett husarbeid 2,5 20 25 29 35
Bilkjøring 1,5 12 15 18 21
Moderat fysisk aktivitet
Shopping 3,5 27 35 41 49
Lek med små barn 3,5 27 35 41 49
Løfte flytte 10 kg 6,0 47 60 70 84
Gå i trapp 5,5 42 55 64 77
Gå (4,8 km/timen) 3,5 27 35 41 49
Gå (6,4 km/timen) 4,0 31 40 46 56
Måke snø(snøfreser) 3,0 23 30 35 42
Måke snø for hånd 6,0 47 60 70 84
Klippe plen manuelt 4,5 35 45 53 63
Anstrengende fysisk aktivitet
Løfte/flytte 11-20 kg 8,0 62 80 93 >100
Jogge (8,0 km/t) 8,0 62 80 93 >100

Tabellen viser eksempler på hvor mye energi (i MET) som brukes under ulike aktiviteter. Legg merke til at den tar hensyn til alder. En bestemt oppgave vil kreve samme energimengde uansett alder, men etter som kroppsstyrken gradvis reduseres når vi blir eldre, må vi bruke mer av den totale kapasiteten vår. Å gå i trapper har en MET på 5,5. En gjennomsnittlig person mellom 20 og 39 år vil da bruke 42 % av kapasiteten sin (den aerobe formen), en person mellom 60 og 79 år vil bruke 64 % og en person over 80 år vil bruke hele 77 %. Fysisk aktivitet ”koster” altså mer etter som årene går, men da er det jo bare å holde intensiteten nede og bruke mer tid. For som sagt, det er ikke så mye som skal til.

 Kilde: “Sprek hele livet”