Landeveissykling og biltrafikk

Foto: Sykling.no

 

Du har sikkert opplevd det og irritert deg grenseløst. Syklister på landeveiene som kjører to og to i bredden. Det er jo verre å komme forbi disse, de tar jo halve veibredden. Det er imidlertid her de fleste misforstår og tar feil. For å komme forbi en syklist i en 2 felts vei er det normal oppførsel for en hensynsfull bilist å ha klar kjørebane i motgående kjørefelt før man dreier ut og kjører forbi. Man kan da ha god klaring og avstand til en syklist. (En uting er imidlertid de som presser seg fram uten å kjøre over i motsatte kjørebane. Slik sette sneier de syklisten med altfor liten avstand) Om det er to syklister i bredden vil det normalt fortsatt være god klaring for en bil å komme forbi i motsatt kjørefelt. La oss si det er 10-15 syklister i en gruppe som er ute på fellestrening. Om de kjørere en og en i lengden blir det et ganske langt «tog» å passere, og tilsvarende lang tid for forbikjørende bil å være i feil kjørebane. Kjører de imidlertid 2 og 2 i bredden blir toget bare halve lengden, forbikjørende bil kommer dobbelt så fort forbi og bruker bare halve tiden i «feil» kjørefelt.

Det hadde vært en stor fordel om norske bilister hadde skjønt dette, det kunne forhindret mange ulykker og unødvendige nesten hendelser. Vi har ikke samme kultur og forhold til sykkelsporten her i nord i forhold til i mer sydlige strøk. Her er sykkel blant nasjonalsportene, og bilistene er mye mer hensynsfulle og forsiktige overfor syklister på landeveien.