Skapt for bevegelse !!

 hoppetau

 

Utfordringene vi møter i dag:

 1. Samfunnsutviklingen har ført til en mer stillesittende livsstil.
 2. Tenåringer i dag sitter i gjennomsnitt 45 timer i uka foran PC, TV el.
 3. Det er ikke mer enn ½ parten av alle norske barn som går eller sykler til skolen
 4. Gjennomsnittsvekten for 9 – åringene har økt med 3-4 kg i løpet av de siste 25 år
 5. Mer enn 10 % av norske barn i alderen 7 – 10 år har motoriske problemer

Effekter; Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal utvikling og vekst. Fysisk aktivitet i barne – og ungdomsårene har betydning for helsa vår resten av livet.

Fysisk aktivitet gir:

 1. Glede og utfoldelse
 2. Økt mestring og styrket selvfølelse
 3. Sosialt samvær
 4. Bedre helse
 5. Sprekere kropp
  1. Bedre motoriske ferdigheter
  2. Styrket skjelett
  3. Økt muskelmasse og mindre fettvev
  4. Økt energiforbruk

Det som er viktig her er at vi legger til rette for gode vaner tidlig i livet. Vi trenger ikke å motivere til trening og konkurranser, men fysisk aktivitet som lek og moro der kroppen blir brukt. Psykiske lidelser er mindre utbredt hos fysisk aktive barn og unge. Det som er ekstra interessant synes jeg er at fysisk aktive barn/unge greier å konsentrere seg letter på skolen. Så flere gymtimer samt litt mer aktivitet i løpet av skoledagen vil nok hjelpe mange elever til å få en bedre skolehverdag. Håper politikerne kan gjøre noe med dette.

 

Kilde: Helsedirektoratet