Triathlon den nye folkesporten eller?

index 

Jeg får ukentlig  PT –kunder som ønsker å bli bedre løpere. Dette spesielt da noen   har et sterkt ønske om å bli en bedre triatlet. Triathlon er ikke lenger en sport for supermosjonistene. Nå ser det ut til at flere og flere tar utfordringen med å konkurrere i de tre disiplinene svømme, sykle og løpe i en og samme konkurranse altså triathlon

Hva er så triathlon ? En klassisk triathlon er en meget krevende øvelse. Der man må svømme 3,8 km, sykle 180 km og løpe et maraton (42 km) til slutt. Dett er ikke noen konkurranse som passer for mange, men det finnes kortversjoner. Triathlon, er blitt veldig populært og flere og flere ønsker å prøve denne idrettsgrenen. Her kan alle, uansett nivå prøve en idrett som er både variert og krevende. På slutten av 90-tallet var det lite eller ingen interesse for[quote  denne sporten, men de siste 10 årene har den fått en voldsom vekst. Dette er ikke bare en utvikling vi har i Norge, men også ellers i verden. Det som er spesielle er at dette skjer i en idrett der vi ikke har nordmenn som hevder seg på internasjonalt plan. Norges Triathlon Forbund regner med en vekst på 150 % frem mot 2017 og prøver å legge til rette for både bredde- og elite nivå. Thriatlon forbundet sier selv: “Triathlon skal være den foretrukne idretten for alle som driver med allsidig utholdenhetsidrett”.

Allsidigheten er kanskje noe av det som er viktigst. Det finnes triathlon konkurranser med forskjellige lengder (korte, lange og virkelig lange. For eksempel Ironman) Om vinteren har vi vintertriathlon, der svømmingen erstattes med langrenn, og duatlon som består av løping og sykling. Så her har vi mange varianter.

Hvordan bli klar til din første mini-triatlon? Det som er aller viktigst dersom du skal prøve deg på thriathlon er at du liker å trene utholdenhet. Det er også en fordel at du kan svømme OK og da helst crawl. Sykling  og løping er noe som de fleste har litt mer kjennskap til enn svømming. Du kan jo starte opp med en kortversjon av triathlon, som det finnes mange av i Norge i dag. Skal du bli glad i denne krevende konkurranseformen må du starte forsiktig. Her er det også viktigst at du synes den treninga du gjør er moro.

  1. Morsomt: Triatlon kan være en morsom og ikke minst en variert idrett. Der tre forskjellige treningsformene er i en og samme konkurranse.
  2. Kan føre til færre skader: Årsaken til det er vel at belastningen blir mer variert. Når du trener til triatlon, varierer man mellom svømming, løping og sykling.
  3. Motivasjon: Det kan være lettere å holde motivasjonen i treningen oppe pga. stor variasjon i treningsarbeidet.

Råd og hjelp til treningsarbeidet ditt? Hvordan nå dine mål? Ta kontakt da vel.