Hvordan virker trening for gravide?

 index

Trening under svangerskapet reduserer risikoen for tidlig fødsel viser Katrine Mari Owe sin doktorgrad oppgave på feltet. Så alle gravide jenter tren litt under svangerskapet. Bare pass på og ikke overdriv eller begynn med en aktivitet du aldri har drevet med.

De kvinner som trener under graviditeten har i snitt litt lengre svangerskap sammenlignet med de som ikke er fysisk aktive/trener. Trening kan hjelpe mot det å føde før uke 37 (prematur fødsel), og det viser seg også at sjansen for å føde etter uke 42 er liten.

Sykling, gåing og svømming:
Rask gang og sykling er de enkleste måtene å mosjonere på når man er gravid. Selv løp jeg mye under alle mine 3 svangerskap (men jeg var jo topptrent langdistanse løper ). Da jeg var gravid første gang i en alder på 27 år løp jeg mye frem til og med 5. Måned, men etter da syklet og svømte jeg mest. Dette fordi jeg syntes det ble tungt og belastende for vektbærende ledd å fortsette løpinga. Dessuten syntes jeg at løpestilen ble noe ”sirumpa” og tung. Dette viser også doktorgrad studie til Katrine Mari Owe, hvor mange av kvinnene som var med i studien valgte svømming som treningsform.

Treningen avtar
Før 1990-tallet var den rådende holdning av gravide skulle hvile mest mulig. Her var jeg med og gjorde en forandring. Jeg løp og trente under hele svangerskapet (1983). Jeg konkurrerte på internasjonalt topp plan i lange løp. Men dette anbefaler jeg selvfølgelig ikke, men verken jeg eller den gutten som ble født hadde tatt skade av det. Han ble født ca. på termin og veide 3400 g (litt lavere enn snitt vekten for gutter den gang).I dag anbefales alle friske gravide å holde seg fysisk aktive under svangerskapet og det er jeg veldig glad for. Fortsatt er det lite kunnskap om gravide kvinners treningsnivå og hva som er den aller beste måten å trene på. Her tror og mener jeg at vi som kvinner må bruke sunn fornuft. Ikke begynne med nye aktiviteter når vi er gravide. Man bør også være forsiktig med å trene for hardt (ha for høy puls)

I doktorgradsprosjekt har Katrine Mari Owe påvist at treningen avtar gjennom svangerskapet. De som trente tre ganger per uke eller mer ble mer enn halvert fra tre måneder før svangerskapet til 30. svangerskapsuke. Her er vel ofte årsaken at kvinnene blir tyngre og mer trøtte. Jeg tror og mener at det er lurt og holde seg i god fysisk form frem til fødselen, da tror jeg at fødselen vil bli en mindre påkjenning. Det er min erfaring etter 3 fødsler, men her er vi jo forskjellige. Mitt råd er: Lytt til kroppen!!

Færre keisersnitt
Regelmessig trening før svangerskapet hadde ingen betydning for risikoen for å føde store barn verken blant førstegangsfødende eller flergangsfødende kvinner. Andelen keisersnitt var også lavere blant førstegangsfødende kvinner som trente i svangerskapet sammenlignet med dem som ikke trente.

Kilde: Katrine Mari Owe´s doktorgrad