Omega-3 og omega-6 i kostholdet

 images

Kroppen trenger både marine omega 3-fettsyrer og omega 6- fettsyrer. Det kostholdet som vi har i den vestlige delen av verden har en   overvekt av omega-6 fettsyrer. Før den industrielle revolusjon var  kostholdet vårt omtrent balansert med like mye omega-3 fettsyrer som omega-6 fettsyrer.

Vi får i oss mye mer omega-6 enn omega-3: Det anbefalte forholdstallet mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer i kostholdet er 5:1. Vi bør altså ikke spise mer enn 5 ganger så mye omega-6 som omega-3. Forholdstallet mellom omega-6 og omega-3 er blant endel av oss i den vestlige verden  så høyt som 10:1 eller kanskje 20:1. Dette bør vi vel gjøre noe med? men hvordan skal vi spise da er vel spørsmålet vi alle vil stille!

Innholdet av omega-6 har økt i mange typer mat: Det moderne landbruket som skal tyne mest mulig ut av hver dekar og industrialiseringen har gjort tilgangen lettere på kornprodukter, soya og andre planteråvarer med mye omega-6 fettsyrer. Dette har ført til at innholdet av omega-6 fettsyrer er økt i mange typer mat, som kjøtt, egg og melkeprodukter.

Vi spiser mer kjøtt og mindre sjømat: Vi spiser stadig mer kjøtt og det fører til at vi spiser  mindre  fisk og annen sjømat. Enkelte grupper som barn og unge, spiser nesten ikke fisk i det hele tatt. Så her bør det bli gjort noen tiltak, slik at denne gruppen vil spise mer sjømat. I tillegg til et endret forhold mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer, spiser vi moderne  mennesker mer fett totalt sett, da  spesielt mettet fett.

Konkurranse mellom omega-6 og omega-3: Omega-6 konkurrerer med omega-3 om plass i kroppens celler. Det er viktig at det er tilstrekkelig mengde av begge disse i cellene. Jo høyere omega-6 inntak vi har, desto høyere må inntaket av omega-3 være for å få nok omega-3 i cellene. For å få en høyere andel omega-3 i cellene kan man også redusere inntaket av omega-6.

En bedre balanse kan redusere og forebygge sykdommer: En bedre balanse mellom inntaket av omega-6 og omega-3 kan være en av nøklene til å redusere og forebygge fedme, diabetes type 2 og hjerte-karsykdommer.

Så her er det et godt stykke arbeid som må gjøres rundt omkring i de 1000 hjem.

Kilde: Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning