Litt fysisk aktivitet forlenger livet

En god latter forlenger livet, sies det. Det samme kan sies om litt fysisk aktivitet. Norske forskere har vist at selv mindre enn en times lett aktivitet i uka øker forventet levetid.

Mer enn 16 000 norske menn i alderen 40-49 deltok i Oslo-undersøkelsen, som ble gjennomført i 1972-73 (Oslo-1). I år 2000 møtte omlag 6000 av deltakerne opp til ny undersøkelse (Oslo-2). Risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer ble kartlagt og deltakerne ble spurt om fysisk aktivitet på fritiden. Dødsfall til og med 2011 ble registrert.

Sammenlignet med inaktive menn, hadde de som rapporterte lett aktivitet i under en time per uke cirka 15% lavere risiko for å dø i løpet av oppfølgingsperioden. Tilsvarende mengde hard aktivitet reduserte dødsrisikoen med nesten 25%. Menn som var aktive i fritiden minst 3-4 timer i uka hadde 35-40% redusert risiko for å dø sammenlignet med de inaktive.  Personer som var litt fysisk aktive, levde i snitt omtrent 3 år lengre enn de inaktive, mens de mer aktive ble 4-5 år eldre.

Resultatene bekrefter funn fra utenlandske studier og er godt nytt for de mest aktive: Jo mer aktiv, desto mindre risiko for å dø. Samtidig kan studien kanskje være motivasjon for de minst aktive: Det er ikke mye aktivitet som skal til for å gjøre en forskjell!

Så folkens! Alt er bedre enn sofaen!!

Kilde: Marius Myrstad