De kloke spiser blåbær!

 

mN5ULjV_SSUCh8TFLcrrYw8OdgE6UI5cHzHug-PCjDTQ

Hjerneføde: De små blå gir deg flere av de små grå. Forstod du den? Dvs. At du bør spise mer blåbær, de stimulerer nemlig dannelsen av nye hjerneceller, viser et amerikansk forsøk foretatt på rotter.
De regner da med at effekten er lik hos mennesker. Ville blåbær hadde bedre effekt enn de som  ble dyrket frem kunstig. Så mottoet her, bruk høsten og plukk blåbær, da vil du kanskje bli smartere.
Det høres jo fristende ut. I forsøket ble de nye hjernecellene dannet i det området av hjernen som heter hippocampus, og akkurat dette området har stor betydning for vår læreevne og hukommelse.
Det er jo viktig og merke seg for alle som skal studere eller lære seg nye ting. Forskerne håper at man i fremtiden vil kunne utvikle en medisin med samme effekt som de sunne, små blåbærene.

Kilde: Tufts University; Boston