En honningsøt bakteriedreper

 index

Bakrtrier som er resistente overfor livsviktig medisin som for eksempel penicillin, er et økende problem. Men det kan helt vanlig honning kanskje sette en stopper for, det har noen forskere fra New Zealand funnet ut. De har testet to typer honning fra New Zealand samt en kunstig fremstilt honning, og alle honningtypene viste seg å kunne få has på de resistente bakteriene. Den kunstige honningen var imidlertid den mest effektive bakteriedrepern, og det er en fordel. Dette fordi det er lettere å få fremstilt en ensartet kvalitet på honningen dersom den blir fremstilt kunstig. Forskere mener at honningen kan brukes til å behandle for eksempel gjenstridige betente sår.

Kilde: University of Waikato