Det er bra for hjertet å trene, men det skal ikke trenes for hardt

 IMG_4994

Regelmessig trening reduserer risiko for hjerteflimmer. Men blir det for mye og for hard trening kan sjansen for å få hjerteflimmer bli meget høy. Husk på dette dersom du trener og ønsker å få helsegevinst av treninga du gjør.

En undersøkelse gjort i Tromsø viste klart at de som drive moderat fysisk aktivitet hadde lavere risiko for hjerteflimmer, og de som trente mye og hard hadde høy risiko for å få hjerteflimmer.

Forskning tyder på at mange år med utholdenhetstrening kan endre strukturen og funksjonen til hjertet på en måte som øker risikoen for hjerteflimmer. Det kan forsker Bente Morseth fortelle. Selv er jeg en person som har trent kondisjonstrening fra jeg var 14 år og til jeg var 40 år, trening som førte til mange verdensrekorder. Jeg driver fremdeles med kondisjonstrening, men har heldigvis ikke noe antydning til hjerteflimmer. Jeg har høyst sannsynlig ikke kjørt meg så hardt som en del av personene i forsknings prosjektet har gjort.

Lurt å trene minst fire timer pr uke: Undersøkelsen Bente Morseth baserer forskningen sin på ble gjennomført i Tromsø i 1986 og 1987, der 20 484 deltakere dokumenterte hvilepuls og selvrapporterte fysisk aktivitetsnivå. (her er det vel rom for mange feilkilder)

Personene ble fulgt opp av forskerne, så i 2010 ble det bekreftet at 750 av deltakerne hadde eller hadde hatt hjerteflimmer.

Etter justering for alder, kjønn, røyking, BMI, høyde, sykdom og lignende, viste det seg at det var de som hadde oppgitt moderat fysisk aktivitet i form av gåtur, sykling eller annen lett mosjon – minst fire timer hver uke – som hadde lavest risiko for flimmer.

Større risiko ved hard trening en lite trening: Risikoen for å få hjerteflimmer var 19 % lavere for de som var moderat fysisk aktive, enn for de som oppga at de var lite fysisk aktive. For deltakerne som rapporterte om minst fire timer hver uke med fysisk aktivitet, var risikoen den samme som for inaktive.

De inaktive kom bedre ut enn de deltakerne som oppga hard trening eller konkurranse flere ganger i uka. De som trente så hardt hadde 37 % høyere risiko for hjerteflimmer enn de som ikke trente, men denne gruppen var liten og resultatene er mer usikre.

Lav puls, altså mindre enn 50 slag i minuttet, var heller ikke gunstig med tanke på hjerteflimmer.

Kilde: Forskning.no