Kom deg frisk ut av rødsonen. (tenk over stressbelastningen din)

bilde

Stressbarometer: Dersom det er flere stressfaktorer i hverdagen din, risikerer du å havne øverst på stressbarometeret. Dersom hver dag blir så stress belastet kan du virkelig bli syk. Pass opp!!

Stress: At kronisk stress ikke er bra for oss mennesker i lengden ,det visste du nok fra før. Men at det kan gi alvorlige utslag dersom en utsettes for dette stresset over tid er litt skremmende.Nå viser en amerikansk undersøkelse hvor sterkt en opplevelse med kronisk stress egentlig påvirker immunforsvaret vårt.

Forskere fra Washington University sier at kronisk stress øker risikoen for å få lidelser som allergi, hjertekarsykdommer og såkalte autoimmune sykdommer (som for eksempel type 1- diabetes og kronisk leddgikt for å nevne noe). Årsaken er at kronisk stress påvirker immunforsvaret negativt, eller rettere sagt binyrebark hormonene.

Det hemmer for eksempel allergiske reaksjoner og betennelse. Undersøkelsen bygger på målinger av to grupper foreldre, der den ene gruppen hadde friske barn, mens den andre hadde barn med kreft.

I gruppen med kreftsyke barn målte forskerne klart lavere mengder av binyrebarkhormon. Ifølge forskerne kan også utrygghet, ”mørke” tanker, følelser av hjelpeløshet og mangel på søvn påvirke mengden av binyrebarkhormoner i negativ retning.

Forskerne peker i tillegg på at sosial støtte i form av oppbakking fra familie og venner samt økonomisk og jobbmessig trygghet, påvirker mengden av binyrebarkhormon positivt, slik at stress i en vanskelig periode ikke går over i sykdom.

Kilde: Health Psychology