Er det blitt typisk norsk å være lat?

 

 

 

Ingrid Kristiansen

 Vi er ikke den veldig spreke nasjonen som vi tror, så det jeg skriver her er nok reelt  for de fleste av oss.

Etter at jeg nylig har lest den spennende boka til Ole Petter Hjelle “Sterk hjerne med aktiv kropp” fikk jeg igjen bekreftet at vi nordmenn tror vi er sprekere og mer aktive enn vi er.Det er så lite som skal til, men hvordan få flere til å gjøre det lille som gir den store helsegevinsten.
Vi nordmenn lever i et velstandssamfunn og det gjør dessverre noe med oss. Jeg har nevnt dette i en tidligere blogg. Vi nordmenn liker å bli identifisert som en turnasjon, men er vi det lengere? Det moderne samfunnet har gitt oss økende materiell levestandard. De fleste av oss sitter for mye i løpet av dagen, det er rett og slett ikke så mye igjen av ”urmennesket” lengere.  Den gang levde vi av jakt og fiske og var i kontinuerlig bevegelse.

Vi mennesker har også en lang tradisjon på aktiv bevegelses lek, det var vanlig for barn før TV, data mm. tok over fritiden. Vi er på vei til å bli en nasjon av ”slappfisker”. Vi blir også tyngre , gjennomsnitts 40 – åringen er blitt ca.6 kg tyngre de siste 25 åra. Mange tror dette kommer av at vi spiser mer, men hovedårsaken er nok dessverre at vi beveger oss mindre. I Norge er muskel – og skjelettlidelser blitt folkesykdom nr. 1.

Mer enn 55% av korttidsfraværet i arbeidslivet skyldes smerter i rygg, skulder og nakke. Det er også økning i mentale” vonter”, dette fordi det er disharmoni sosialt og mentalt, som ofte gir muskelspenninger. Det skrives og snakkes mye om trening/fysisk aktivitet, så mange av oss tror de fleste driver med det jevnlig. Men sannheten er at det er bare ca. 30% av nordmenn i dag som trener jevnlig. Barn  og ungdom beveger seg også mindre i dag enn bare for 15 – 20 år siden. Norge er fremdeles gode i idrett, men det er vanskeligere med rekruttering, den blir tynnere.

Nå er det ganske typisk norsk å være slapp dessverre. WHO har studert skoleungdoms helseadferd i 10 europeiske land. Undersøkelsen viser at andelen av fysisk inaktivitet i 11 – 15 års alderen bare øker, og vi i Norge er ikke noe unntak. Hva kan vi gjøre med dette? Det som er det skumle med denne utviklingen er at vi i Norge trenger mer omsorg og hjelp tidligere i vår alderdom dersom denne utviklingen fortsetter.

Og det som er spesielt skummelt er at de som skal hjelpe oss (som er ca. 60 år i dag) er i dårlig form og er knapt istand til å passe på seg selv. Her er vi ved kjernepunktet, vi må starte opp med enkel fysisk aktivitet allerede i dag. Motivere og inspirere alle til fysisk aktivitet som alle føler de kan greie. (for eksempel å gå litt hver dag) Kanskje vi skal prøve å legge mye resurser i å få de som ikke er fysisk aktive i gang og la de som virkelig trener (kanskje litt vel mye) greie seg selv. Hva om media skrev litt mer om denne hverdagsaktiviteten som alle kan greie i stedet for å skrive side opp og side ned om Birkebeinere, triatleter, sykkel fantomer som sykler Trondheim – Oslo mm.

Nå må vi snart ta tak i den sunne hverdagsaktiviteten for å få flere nordmenn i gang for helsa!!

Vi må fortsette å motivere/innspirere flere til å være fysisk aktiv i hverdagen.  Håper politikerne våre ser faresignalene som sniker seg innpå oss i Norge og gjør noen smarte tiltak i årene som kommer for å få flere av oss opp av sofaen!

Lykke til!!