Fordeler av fysisk aktivitet

De flest av oss har nok en oppfatning og en intuitiv forståelse av hva som er bra og hva som er mindre bra for oss. Det fins nok også endel myter og misforståelser om det gode og sunne liv som sitter godt forankret i mange. I den media-alderen vi lever i får vi daglig servert hva som er bra og hva som ikke er bra for oss.

En dag er det bra, men noen dager seinere kan plutselig de samme tingene ha motsatt fortegn. Mye av denne informasjonen er fra forskningen. Vi vet alle at selv om informasjon kommer fra forskere, så er det utrolig mye rart som serveres. Man utvikler et slags filter av skepsis overfor all slags informasjon. Vi har derfor en stor utfordring i å skille mellom nytte og unytte ute i informasjonsviraket. Veldig ofte får vi servert råd og informasjon om et lite og sært nisjeområde som er studert, og lite sies om den store helheten.

Britiske forskere har prøvd å analysere mer av den store helheten ved vår livsstil. Hovedfaktorene som kom fram var fysisk aktivitet, forhold til røyking, alkohol og kosthold. Konklusjonen var at de som hadde gode vaner med fysisk aktivitet kunne regne med å leve ca. 10 år lengre enn de som var fysisk inaktive. Sosial status og BMI (kroppsmasseindeks) så ikke ut til å ha noen stor betydning på levealderen. Stress er ikke nevnt i artikkelen, så man har heller ikke her fått med seg alt.

Det er mye i kroppen som er gjensidig avhengig av andre funksjoner. Her tenker jeg både på aktivitet, kosthold, stress mm. Vi kjenner til tilsvarende effekt der deler av kroppen sovner hen. Menn som doper seg med mannlige kjønnshormoner får da plutselig alt for høye hormonverdier. Det som skjer er at de naturlige produksjonen av disse hormonene trappes ned ved langvarig kunstig tilførsel av disse hormonene. Resultatet er impotens.

Hvordan opplever vi selv effekten av fysisk aktivitet?

Fysisk aktivitet kan føre til avhengighet. Man kan tolke dette både positivt og negativt. Jeg har vært veldig aktiv i mange år, og er fortsatt mer eller mindre daglig i bevegelse. Den største forskjellen mellom det fysiske livet nå og tiden som toppidrettsutøver er intensiteten.

Det er ikke snakk om å gå inn i smerteland lenger, der har jeg vært nok før. Det er ikke noe problem å ta en fridag eller to i ny og ne. Flere dager med passivitet fører imidlertid til at jeg føler meg utilpass, får mer uro i kroppen. Løsningen på dette er rett og slett å komme seg ut og få igang «Systemet». Det kan være så enkelt som å gå seg en tur i nabolaget.

Arve har prestert mer som en god mosjonist i den tiden han deltok i løpskonkurranser. Han har trent langt mindre i alle år, og har nok derfor også en mindre grad av avhengighet i kroppen. Men også her føles ubehag og uro om det blir for mange fysisk passive dager.

Det er trolig endorfinene, et godføleleshormon kroppen naturlig skiller ut i blodet bl.a ved fysisk aktivitet som gir avhengighetsfølelesen. Avhengighet er et negativt ladet ord, men i våre tilfeller kan man kalle den positiv. Man unngår skippertak, får jevn og kontinuerlig fysisk stimulering. Alt vi gjør foregår utendørs, mest i Nordmarka.

Om vinteren er det mest langrenn i Sørkedalen, vår og høst mest stavgang. I feriene tråler vi rundt i Grenlandsområdet enten på sykkel eller til fots, gående som løpende. På sjøen ferdes vi mest i robåt, kajakk og på SUP brett.

Man skal heller ikke glemme alt det fysiske man får ved å ha hage. På hytta har vi skog og hage, og det gir masse fin fysisk aktivitet i tillegg til turene. Det bør vel nevnes at denne avhengigheten også kan komme ut av kontroll, men det er heldigvis sjelden. En undersøkelse blant kvinnelige studenter viser at 5,6% er treningsavhengige. Denne treningsavhengigheten ble i undersøkelsen definert som tvangspreget behov for intens fysisk aktivitet.

Vi ser endel av denne problemstillingen, og vi regner med idrettsutøvere er overrepresentert her. Treningstvangen kan ofte se ut som et etterstadium av spiseforstyrrelser. Vår utfordring i hverdagen blir da å passe på to ytterligheter. Det gjelder å ikke bli fysisk understimulert. Og det gjelder å ikke bli tilsvarende overstimulert. Finner man en god balanse her har man et vell av fordeler. Vi regner med du er klar over de fleste fordelene. Utfordringen din er å gjøre noe med det. Bestem deg for forandring, gå over fra å være en tenker eller snakker til å bli en «gjører». Og husk, fysisk aktivitet er omtrent det eneste som ikke kan kjøpes i vår tid, det må gjøres.