Kan man trene bort tunge tanker?

Ingrid Kristiansen

Risikoen for å få depresjon synker ved fysisk aktivitet det har mange forskningsprosjekter vist. Dette bekrefter et nyere forsknings forsøk der forskerne fulgte mer enn 11 000 deltakere fra de var 23 til 50 år. For alle aldersgruppene gjaldt  det at jo mer de trente, desto mindre var risikoen  for å få en depresjon. Mer eksakt, risikoen sank med mer enn 19% når deltakerne trente (var fysisk aktive) tre ganger i uka iforhold til de som ikke var fysisk aktiv/trente i det hele tatt. Så mottoet her folkens tren/vær fysisk aktiv 3 ganger eller mer i uka da holder vi vår mentale hese oppe.

Så folkens satt av litt tid til trening/fysisk aktivitet i 2020 å få en bedre mental helse!!

Kilde: JAMA Psychiatry