Hvorfor er progresjonen/treningsøkningen viktig i treningsarbeidet?

Husker du de 3 viktigste «byggeklossene» fysisk trening består av? Vi kan gjenta det her.

Vi har den fysiske dimensjonen eller fasen som er selve treningen eller den kroppslige belastningen med pust og puls. Den kalles også for den katabole fasen, som igjen betyr nedbrytning. Den største utfordringen her er forståelsen av at jo mer og jo hardere jo bedre dessverre ikke gjelder, altså lineætenking.

Den like viktige dimensjonen eller fasen er videre hvilen eller restitusjonen. Det er nå kroppen bygger seg opp etter belastningen eller treningen. Denne fasen kalles for den anabole fasen, som betyr oppbygging. Mange er ikke like flinke til å ha respekt til denne fasen i sin iver etter å trene mest mulig. Får ikke kroppen tid til hvile vil den heller ikke «ta til seg» eller absorbere treningen. Resultatet er stagnasjon og i verste fall fallende form.

Den 3 dimensjon eller fasen er kanskje den som lett blir glemt eller er mindre forstått, – nemlig progresjonen eller treningsøkningen. Her kommer tiden/kalenderen inn som en dimensjon. Den enkleste forklaringen av denne dimensjonen er knyttet til kroppens evne til å tilpasse seg, det som fagfolkene kaller adaptasjon Det er begrenset hvor raskt vi kan «tilføre» kroppen fysiske «stimuli» i form av trening. Kroppen trenger tid for å «fordøye» Akkurat som for mye mengde eller intensitet vil også for rask progresjon føre til stagnasjon og i verste fall formtap/formsvikt.

La oss komme med et eksempel for løpere. Vi er nå utenom sesong for løpere, det er vinter og mer begrenset hvordan man kan løpe ute. Da er tredemølla eller store innendørshaller fine å ty til. La oss si du er en løper som satser på å greie 40 minutter på en 10 km. Jeg opplevde nettopp kunder som ligger på dette nivået som kjører intervallene sin nå i desember på alt for høy intensitet/fart, dvs. mye raskere enn gjennomsnittsfarten til målet på 10 km til sommeren. Jeg spør dem så hvor intenst/fort de har tenkt å løpe i januar, februar, mars, april, mai osv. Nei, det hadde de ikke tenkt på. Et slikt opplegg vil føre til toppform midt på vinteren, med en videre formsvikt videre mot våren. En riktig progresjonsplan legger inn mye mengdetrening på vinteren og med mer moderat intensitet/fart på intervallene.

Vi advarer også våre kunder å trene med fart som referanse. Det er mye bedre å ha treningsreferansen til puls framfor fart. Progresjonen krever altså en mer langsiktig plan med et gjennomtenkt og analytisk resonnement.

Husk også at alle planer vil få noen avvik, det gjelder derfor å kunne håndtere disse. Sagt på en annen måte, man må bruke hodet for å planlegge og håndtere progresjonen. Riktig progresjon er ikke bare viktig for formutviklingen, den er også viktig for skadeforebyggingen. Gradvis progresjonsutvikling gir muskulatur eller bløtvev, sener, brusk og beinsubstans muligheter til å tilpasse seg (adaptasjon). Går du derimot ut i «firsprang» ender det ofte med skader og treningsavbrudd.

Trenger du råd/veiledning på treningsarbeidet ditt er vi i Team Kristiansen her for å hjelpe deg