Er du en fysisk aktiv mor eller far da er det større sjans for at barna dine blir fysisk aktive

Arv og miljø : Om barn skal bli fysisk aktive eller ikke, avhenger likevel mye mer av miljø og forbilder enn av medfødte egenskaper. Dersom mor og far er fysisk aktive, er sjansene større for at ungene blir det. Mors livsmønster/aktivitets mønster er viktig for aktivitetsnivået som barna får.  Det er fremdeles mest vanlig at mor er mest sammen med barna de første leveårene. Når mor tar barna med på tur helt fra de er knøttsmå, så legges det til grunn gode vaner, vaner som barna tar med seg når de blir voksne. De får selv barn og viderefører turtradisjonen til enda en ny generasjon. Betydningen av foreldrenes aktivitetsvaner for barnas aktivitetsnivå er godt dokumentert gjennom mange undersøkelser både i Norge og ellers i verden.

Gå-mønster som påvirker: Foreldre er forbilder, på godt og vondt.  Hvor lett er det å forklare en 8-åring at han må gå den 900 meter lange skolevegen når pappa alltid setter seg i bilen når han skal gjøre et ærend bare noen få 100 m hjemmefra. Det samme kan en tenke dersom mor eller far sitter i en varm bil og venter på at barna skal bli ferdig på langrennstreningen, fotball treningen eller lignende. Hvorfor ikke ta deg en trimtur selv. Det gir et godt signal til barna.

Lek sammen med barna : Foreldre har lov til å klatre i trær, eller hoppe fra stein til stein osv. Lystbetont lek er ”smittsomt”. Den kjente og kjære filosofen og professoren Arne Næss ble ofte spurt om hva det var som gjorde at han selv som gammel mann fortsatte å klatre og leke. Svaret hans var alltid omtrent det samme: Det er ikke jeg som har forandret meg.  Jeg har bare fortsatt med det jeg alltid har hatt glede av.

Tur må gjøres på barnas premisser: Turgleden og gå-gleden må læres gradvis. Det er lurt og starte med korte turer. Etter hvert kan ungene få være med og bestemme hvor lang turen skal være og hvor turen skal gå. Legg inn pauser, gjerne med ”gullerøtter” underveis (selv hadde jeg litt smågodt eller  andre godsaker i sekken på turene da barna var små).  Det er viktig at barna får opplevelser underveis. Vi gikk en del turorientering da barna våre var små.   Da hadde vi noen fine mål og gå mot og turene bød på mange fine opplevelser. Spesielt gøy var det selvfølgelig da vi rotet oss litt bort og kanskje møtte både elg og/eller rådyr. Det var også naturlig og ha med seg både mat og drikke på disse turene. Viktig at turen ikke blir for lang og slitsom, da kan turgleden ødelegges.

Motiver barna til å være fysisk aktive på en positiv måte. Det er viktig at de blir glad i å bruke kroppen og da gjerne ute i naturen.

Lykke til!!