Hvordan øke prestasjonen?

Ny forskning viser at mengden av D – vitamin I blodet kan ha stor virkning på de prestasjonene vi gjør på trening og  I konkurranser. Hvor mange km vi orker å løpe kan være avhengig av hvor mye  D – vitamin vi har I blodet. I en ny undersøkelse har forskere undersøkt mer enn 2000 personer I alderen 20 – 50 år. Forskerne målte D – vitaminnivået og gjennomførte en kondisjonstest. Det viste seg at de som hadde mest D – vitamin I kroppen hadde også betydelig høyere maksimalt oksygenopptak og dermed bedre kondisjon enn de som hadde mindre D- vitamin I blodet. Selv når forskerne justerte for faktorer som alder, kjønn, rase, KMI og røyking var det fremdeles en klar  sammenheng. Hvorfor det er slik kan ikke forskene gi en sikker forklaring på.

Hvordan fylle opp med D – vitamin?

  1. LYS; sola er den beste kilden til D – vitamin.
  2. MAT; Fet fisk som laks, ørret, sild, makrell er gode D – vitamin kilder
  3. TILSKUDD; Dersom du ikke er så glad I fet fisk og ikke er nok ute I sola er det lurt med tilskudd av D – vitamin

Kilde: Forskning.no