Gjør trening hjernen friskere?

Har du ikke lest boka “Sterk hjerne med aktiv kropp” av Ole Petter Hjelle, vil jeg  anbefaler jeg den på det varmeste!  Virkelig interessant lesestoff som bekrefter mye av det jeg har følt på egen kropp. Det vil si at jeg lærte ofte leksene bedre når jeg var ute på ski eller løp med moderat intensitet enn om jeg satt stille på pulten min og prøvde å lære.
Boka er et sammendrag av forskningen gjennomført de siste 40 årene og viser at trening har en svært positiv effekt på kognitive funksjoner i hjernen.

Trener vi,vil vi lære ting fortere enn om vi ikke trener. Dette forteller Ole Petter i boka. Enkelte elever lærte gangetabellen bedre ute i frisk luft og ved fysisk aktivitet enn når de satt passive på pultene sine. Interessant!
Trening kan også være med på å redusere alderens påvirkning på hjernen og kan vedlikeholde de kognitive funksjonene og forebygger symptomer på demens. Dette kan jo være nyttig for oss alle å vite. Tenk en så enkel og billig ” medisin” som fysisk aktivitet , som vi alle kan greie på vår måte.

Det finnes ulike oppfatninger om hvilke fordeler hjernen har av trening og fysisk aktivitet. Boka ”Sterk hjerne med aktiv kropp” har mange interessante vinklinger fra forskning på området som bekrefter at trening har en positiv påvirkning på hjernens kognitive funksjoner hos både mennesker og dyr.

Flere av forskerne mente at spesielt utholdenhetstrening kan redusere risikoen for å utvikle noen uønskede aldersrelaterte endringer i hjernen. I tillegg vil trening gjøre at hjernen blir mer ”fleksibel”. Med dette menes at dersom noen funksjoner i hjernen blir svekket, vil andre områder i hjernen kunne ta over disse funksjonene.
I noen av studiene som ble gjennomgått viste forskningen at for kvinner og menn over 65 som trente tre ganger per uke med en varighet på minst 15 til 35 minutter og med en intensitet slik at man fikk opp litt puls og ble varm, de hadde mindre risiko for å utvikle Alzheimers.

Dette selv om de var genetisk disponert for sykdommen.
En studie som sammenlignet pensjonister som trente i forhold til de som ikke trente, viste at de aktive hadde høyre blodgjennomstrømming i hjernen og bedre prestasjoner på kognitive tester. Så folkens her er det bare å gå ut og trene/være fysisk aktiv. Det vil påvirke oss positivt på mange områder. Glade og energi fulle blir vi også.

Kilde: http://www.alzheimersweekly.com/content/exercise-smartens-aging-brain. Og ”Sterkere hjerne med aktiv kropp” av Ole Petter Hjelle