Hvor mye energi forbruker vi på forskjellige aktiviteter?

 

Detter er et vanskelig spørsmål, men jeg skal prøve å forklare noen av mekanismene som kan gi dette spørsmålet et forståelige svar. Når vi hviler, vil en voksen person ha en energiomsetning på ca. 1kcal pr.kg. kroppsvekt pr. time. Dette betyr at en person som er mer eller mindre i ro og som veier 70 kg , vil i løpet av et døgn forbruke ca. 1700 kcal. Det meste av denne energien brukes til å holde kroppstemperaturen og de naturlige prosessene i kroppen i gang.

Energiforbruket vårt kan vi bestemme ved å måle oksygenopptaket.  Stort sett trengs det 1 liter oksygen for å frigjøre en energimengde på 5 kcal. Vårt energiforbruk vil altså være avhengig av vår evne til å transportere oksygen til muskelcellene mao. kondisjonsnivået vårt.

Dersom vi bruker godt trente som eksempel kan nevnes at de under muskelarbeid kan heve sitt oksygenopptak og dermed også energiforbruket til godt over 20 ganger hvileverdien.

Er da hvileverdien 0,5 liter oksygen pr. minutt vil det bety 10 liter under hardt arbeid. Det er ganske vanlig at utøvere i utholdenhetsidretter har et energiforbruk so er høyere enn 5000kcal i døgnet.

For de kan det være et problem å få i seg nok næring. Jeg skal gi noen eksempler på hvilke aktiviteter som gir god effekt på energiforbruket. Dette viser gjennomsnittsverdier for en person som er ca.60 kg. (Tyngre personer forbruker mer)

Aktivitet Kcal/min Kcal/t
Gang på flat mark     5km /t 5 300
Løp 10 km/t 11 660
Løp 15 km/t 18 1080
Sykling 22 km/t 10 600
Langrenn 10 – 20 600 -1200
Svømming (fri og bryst) 5 – 11 300 – 660
Fotball 7 – 10 420 – 600
Tennis 5 – 10 300 – 600
Stavgang 12 800

 

En 1/2 times gange kan altså øke vårt daglige energiforbruk med 300 – 400 kcal, dersom du også er flink til å gå alle trapper som du kommer over hver dag vil dette energiforbruket øke enda mer.

Håper du finner en eller flere aktiviteter som du liker å gjøre, så da er det bare å sette i gang. Det som jeg har prøvd å fortelle her er at er du i OK form så hjelper det deg også å holde en stabil vekt.

God kondisjon har flere effekter enn at du føler deg vel og har mer overskudd i hverdagen. Tabellen viser at 1 times hard løpetur brenner  mer enn 1000kcal , men det samme forbruket får du også dersom du tar tre lette joggeturer i uka.(som helt sikkert er lettere å gjennomføre i det lange løp).

Om vi bruker karbohydrater eller fett under aktiviteten/treninga er avhengig av hvor hardt det er for oss å gjøre aktiviteten. Jo høyere intensitet, jo mer karbohydrater bruker vi.

Etter hvert som karbohydratlagrene blir mindre øker fettforbrenninga. To personer kan f.eks. løpe med samme fart, men arbeide med forskjellig intensitet.

Han/hun med lavest kondisjon vil jobbe med høyest intensitet og forbruke mer karbohydrater enn den andre, som i større grad vil bruke av sine fett lager. Det jeg her prøver å fortelle deg er at kondisjonstrening vil føre til en bedre evne til fettforbrenning (da er det viktig at du ikke trener/løer med for høy intensitet (puls)).

Dette fordi våre muskelceller går gjennom en biokjemisk forandring som gjør dem mer egnet til å oppta og forbruke fett under muskelarbeid.

Så rådet er : start forsiktig og bygg opp kondisjonen gradvis!

Trenger du råd og hjelp på hvordan komme igang med en mer aktiv hverdag? Ta kontakt med oss i Team Kristiansen