Gjør ting enkelt og ha det gøy!!

Ingrid kristiansen 

I bunnen av det arbeidet vi gjør, har vi en grunnfilosofi. Vi anbefaler alle, uansett på hvilket nivå du driver, at du reflekterer noe over hva og hvorfor du holder på med dette. All aktivitet som har grunnfeste i en filosofi og som er knyttet opp mot verdier har mye mer verdi og mening.

Vår anbefalte grunnfilosofi bygger på helhetsprinsippet. Dette prinsippet bygger på at vi fungerer best om vi har en god balanse mellom vår fysikk og psyke, vi vet disse henger nøye sammen. Helhetstanken vår har hovedkomponentene “Kropp og sjel”. Men vi skal ikke bare takle hva som foregår i kropp og sjel, vi lever i et komplisert samfunn, vi trenger derfor også sosial kompetanse for å  kunne fungere i harmoni med omgivelsene våre.

Med begrepet sosial kompetanse menes rett og slett ferdigheter og evne til å takle våre daglige omgivelser, slik at vi fungerer godt med verden omkring oss, enten det gjelder overfor andre mennesker eller mer praktiske ting. Et mål for oss alle var om vi kunne ha personlig “vekst” gjennom livet. Begrepet “vekst” er jo et typisk fy ord ute i noen deler av samfunnet, men for oss er begrepet et absolutt positivt uttrykk.

Det vi legger i begrepet er betydningen av at vi kontinuerlig utvikler oss, lærer mer, modnes, blir sikrere og tryggere i flere situasjoner, at vi er i god fysisk og psykisk form og tar godt vare på oss selv og våre nære omgivelser, osv. Et ord nært knyttet til begrepet vekst er trivsel. Trives potteplantene, så vokser de og blomstrer godt, og det samme gjør vi mennesker, – trives vi så “vokser” og “blomstrer” vi -, på det personlige plan.

Humør og glede er gode trivselsindikatorer.I forbindelse med dette kan vi si vi alle er ansvarlige for vårt eget “veksthus” – vårt liv. Trivselsfaktorer i et virkelig veksthus er klima gjennom temperatur, fuktighet og lys, videre jordsmonn og næringstilførsel. Som forskjellige plantearter har sine spesielle trivselsfaktorer, har vi som mennesker forskjellige og individuelle trivselsfaktorer.

God trivsel gir rikelig tilgang til et   annet stikkord, nemlig energi. Trivsel, vekst og energi hører sammen og er avhengige av hverandre, og gir overskudd om alt fungerer. Og omvendt, om disse ikke fungerer skjer det motsatte, vi mister overskuddet og blir tom for energi.

 

 • Planlegg livet og sett deg klare mål
 • Kunnskap bevisstgjør og motiverer.
 • Mestring gir selvtillit, trygghet og større komfortsone.
 • Gi masse ros, både til deg selv og omgivelsene.
 • Søk personlig vekst gjennom godt humør, trivsel og glede.
 • Personlig vekst gir energi.
 • Energi gir overskudd.
 • En god helse er grunnlaget for et godt liv.
 • Vær fysisk aktiv.
 • Ha et godt og sunt kosthold.
 • Drikk nok væske.
 • Få nok søvn og hvile.
 • Ikke overdriv.
 • Vær allsidig.
 • Naturopplevelser gir harmoni og balanse.
 • Vær positiv og ha god tankehygiene.

 

Kilde: ingrid og Arve kristiansen