Utvikles kroppens fettceller i ungdomsårene?

 index

 

Uansett hvor mye du slanker deg når du er voksen, så er antall fettceller i kroppen konstant, altså har du et stort antall fettceller fra du er ung, vil en slite med dette hele livet. Dette kan være en av forklaringene på hvorfor det er så vanskelig å holde vekten etter en slankekur som man har gått gjennom i voksen alder.

Overvekt i barne- og ungdomsårene kan ofte fører til dannes av et høyere antall fettceller enn hos normalvektige, og et høyt antall fettceller kan være en av årsakene til overvekt . Forskere ved Karolinska Institutet i Sverige har funnet at det stadig skjer nedbrytning av fettceller og oppbygging av nye fettceller i kroppen, men at antallet fettceller  forblir konstant etter at vi er blitt voksen. Derfor er det viktig at vi unngår overvekt blant barn og unge.

Greier vi det vil flere kunne greie å være normalvektige også i voksen alder. Forskerne fant også ut at forbrenningen av fettceller er dobbelt så høy hos fete som hos tynne, noe som er med på å holde antallet fettceller i kroppen konstant enten du er tynn eller tykk. I følge studien økte antallet fettceller i barndommen og ungdomsårene, deretter blir antallet fettceller fastsatt i ungdomstiden.

Antallet fettceller i kroppen forblir uforandret i voksen alder. Tidligere har man trodd at man kunne redusere antall fettceller i kroppen gjennom slanking, men dette er altså ikke tilfelle ut fra denne forskningen som er gjort ved Karolinska Institutet i Sverige.

Årlig dannes det så mye som 10% nye fettceller. Samtidig brytes omtrent like mange ned per år gjennom celledød. Tidligere trodde man at det kun var slik at fettcellene økte sitt fettinnhold og cellestørrelse, men ny forskning viser at det stadig skjer ny og kraftig utvikling av fettceller når du er voksen, og dette skjer ved alle aldre og kroppsstørrelser.

Kilde: Norsk Helseinformatikk