Noen tanker omkring treningsarbeidet for å bli en god langdistanse løper!! (1)

 

 

729x

Foto: Dagbladet

Dennebloggen har jeg lagt ut før, men jeg får mange forespørsler fra diverse utøvere som ønsker å bli gode. Derfor legger jeg den ut igjen

Om å sette seg mål: Det er gjennom målrettet og systematisk arbeid  mulighetene for gode resultater kommer. Det er viktig å sette seg HØYE MÅL!! Men at disse  målene ikke  er urealistiske og nå. Men samtidig må en være villig til å legge ned det arbeidet som er nødvendig, og ikke minst bruke den tid som skal til (vær tålmodig!!) Det er viktig at en ikke blir så ”seriøs” at en mister humør og glede.

Langsiktig oppbygging: Trening krever ofte stor tålmodighet. Normalt regner en med 4-6 år med trening på høyt nivå, før en kan realisere potensialet sitt for fullt. Det er viktig å være klar over det slik at en skynder seg langsomt. En bør ha et godt fundament (godt trenings grunnlag) for å tåle hard trening. Utviklingen bør skje gradvis og må være balansert, det er derfor svært viktig at en jobber ut ifra et langsiktig perspektiv og at progresjonen går gradvis.

Planlegging av trening: Treningsplanlegging er viktig for å sikre systematikk og riktig progresjon i treningsarbeidet. Det er viktig og sette seg langsiktige mål, og ha noen delmål underveis slik at en kan korrigere treningen hele tiden. Den vanlige måten å gjøre  det på er å ha en årsplan, hvor en setter inn de viktigste konkurransene (der en selvfølgelig ønsker å være i form) Dessuten er det lurt å planlegge hvile perioder, resurs perioder, konkurranse perioder osv.

Det aller viktigste for å nå sine mål  er og analysere NÅ situasjonen (dvs. Hvor god er jeg i dag) Og ved hjelp av det ”svaret ” prøve å finne en vei og gå for og oppnå bedre resultater.  (Du må altså være ærlig med deg selv svakheter/styrker)  Husk en jevn progresjon er lurt for å få en jevn fremgang, ikke vær så opptatt av fart/intensitet tidlig i grunnlags perioden. I denne perioden er det viktigst å jobbe seg opp mot ønsket treningsvolum og etter hvert fart/intensitet.

Treningsprogrammet bør være lagt opp slik at alle nødvendige treningsformer kommer inn i treningsprogrammet til rett tid i forhold til når en ønsker å være i form. Dette er meget viktig for å få den rette formutvikling. Personlig har jeg stor tro på periodisering i treningsarbeidet. Dette vil føre til variasjon i treningen og det tror jeg passer for de fleste.

Selv har jeg god erfaring med A – A – B. Det vil si to harde uker  med mye løping og 2 – 2 ½ skikkelige aerobe kvalitetsøkter. Den tredje uka B – uke, er en lett uke med færre km løping, men kvalitetsøktene kan være på omtrent samme nivå som A – ukene. Variasjon i treningsformer er viktig slik at treninga blir mer lystbetont og moro.  Det er viktig for å få fremgang. Her er stikkordene HUMØR, TRIVSEL, GLEDE. Husk at  en får bedre treningsutbytte når en synes treninga er gøy (selv om den selvfølgelig av og til er hard)

Ønsker du råd og veiledning så ta kontakt da vel. Ingen lpere er for dårlige, ingen er for gode til å få råd hos meg.

Del 2, av denne artikkelen kommer i morgen.