Hvordan bli en aktiv familie?

 IMG_9648

Det er mange grunner til å tro at fysisk aktive foreldre får fysisk aktive barn. Jeg vil i denne bloggen komme med noen eksempler på hvordan man kan få mer fysisk aktive barn.

​Vi som ​​​​​​​​​​​foreldre er viktige rollemodeller for våre barn, og barna våre arver ofte vår livsstil. Derfor er det viktig at vi går foran som et godt eksempel. Det er ikke det vi sier vi skal gjøre som er viktig, men det vi i virkeligheten gjør. Barn av foreldre som er fysisk aktive, de barna er også i bedre fysisk form enn barn av foreldre som er lite aktive. Som foreldre har vi også et ansvar når det gjelder timer foran TV, PC og bruk av mobil.

Det er viktig at vi som foreldre prøver å motivere barna våre til å være fysisk aktiv minst 60 min pr. dag. Men husk at fysisk aktivitet skal være moro og lystbetont, ikke plikt og slit.

Aktiviteter vi kan gjøre sammen barna våre:

  1. Minst mulig stillesitting foran PC, TV ol.       Prøv å motivere barna dine til å gjøre aktivitet der de er i bevegelse.
  2. Vær gjerne selv fysisk aktiv sammen med barna. Du kan få mye fysisk aktivitet selv ved å leke med barna dine. Lær barna dine ”gamle” aktive leker som slå ball, kanonball, hoppe langtau mm.
  3. La småskolebarnet få muligheter til å være i variert aktivitet: Organiser lek og delta i aktiviteter sammen med barna. Barn trenger ikke å gå på trening, bare de er aktive i lek får de nok fysisk aktivitet.
  4. La barn være ute å leke sammen med venner: Å være ute er den beste garantien for at barn er i fysisk aktivitet. Dersom de får slike gode vaner blir fysisk aktivitet en naturlig del av livet til barna dine.
  5. Gå tur men på barnas premisser: Ha god       tid å utforske det dere ser underveis. Turen trenger ikke å være lang, men vi som voksne må være innstilt på mange stopp underveis. Det er mye moro og oppdage i naturen. Motiver barn og ungdom til å være i organisert aktivitet: Følg opp og vær en støttespiller; vis interesse for barnas aktiviteter.
  6. Du som foreldre kan hjelpe slik at barnehagen og skolen kan legge til rette for fysisk aktivitet hver dag: Du som foreldre kan vise interesse og vær en pådriver slik at skolen greier å gjennomføre sine aktivitets planer.
  7. Vær oppmerksom på anbefalinger om at barn og unge bør redusere tiden i ro og være i fysisk aktivitet i minst en time hver dag med moderat til høy aktivitet: Dette vil være forebyggende for livsstilssykdommer senere i livet og fremme god helse og trivsel.

Kilde: Helsenorge.no