Å tenke sjæl, å bruke huet!Vi produserer eller lager og planlegger treningsprogrammer for løpere mer elle mindre daglig. De fleste løpere er på løpemøllene våre og får en innføring om terskeltesten og hvordan den skal brukes. Mange kunder kjøper i tillegg treningsprogrammer for en gitt varighet.

Disse kundene er da i samtale med oss for å klargjøre hva og hvordan de ønsker treningsprogrammet sitt. Ut fra dette blir et skreddersydd treningsprogram produsert. Et slikt treningsprogram er ment som en skisse av anbefalte løpeøkter. I et program ligger mange prinsipper og avveininger basert på kunnskap og erfaring.

Noe av det viktigste er kanskje intensitetsmønsteret. Det bygger primært på det ukentlige intensitetsmønsteret, -lett, lett, hardt, lett, lett, hardt, osv. I tillegg kommer det langsiktige progresjonsmønsteret, periodiseringer, konkurranseplan, livssituasjon osv. osv. Det er imidlertid en ting eller faktor som alltid skjer før eller siden, – og det er avvik en enkelt dag eller over en periode i forhold til treningsprogrammet. Det er her utfordringene for mange oppstår. Hva gjør jeg når jeg ikke kan, har ikke tid den dagen, er syk, skadet, ute av form osv. osv.

Her kommer ofte personlighetsmønstre fram.

  • Vi har den flinke, overdisiplinerte, programmet skal følges, punktum.
  • Ikke så nøye, flytter eller forskyver øktene
  • Den som blir helt satt ut, vet ikke hva man skal gjøre

Ingrid erfarte avvik i treningsprogrammet sitt mer eller mindre ukentlig. Det er her det gjelder å kunne tenke selv, dvs. forskyve, justere og omstokke på øktene. Spesielt hardøktene/intervallene finne mange det vanskelig å flytte. Intervaller er generelt alt for oppskrytt i dag.Løp heller en tur om du ikke er opplagt for intervallen, det viktigste er å løpe og løpe.
Generelt er det viktig å ikke være for rigid i sitt treningsarbeid, vi kaller det for overstruktur. Dette er ikke akkurat eksakt viten, og ingen av oss er maskiner. Vi oppfordrer kundene våre til å være fleksible, de får skryt og «belønning» om de selv justerer og korrigerer treningsprogrammet. Det får de imidlertid ikke om de blir for opptatt av å telle timer og kilometer. Vi gir også tilbakemelding om kundene alltid tar de samme rundene.

Vi ber dem om å variere rutene, løpe motsatt vei, litt asfalt, grus og gress som underlag bare for å variere. Vi mennesker er som species et vanedyr, så det å komme inn i faste rutiner ligger i naturen vår.

Årsaken til at vi motiverer til variasjon er pga. faren ved å bli for låst i faste rutiner. Det vi vil unngå er at dette utvikler seg til å bli så sterkt at man snakker om tvangsdiagnoser. Tvangsrutiner innen trening er ikke helt uvanlig, det burde vært mye mer skrevet om, men er trolig veldig tabu å snakke om.

Trenger du råd og veiledning på hvordan trene for å nå dine mål? Ta kontakt med oss i Team Kristiansen