Viktigere å trene ofte og kontrollert enn å ta seg helt ut sjeldnere?

For de fleste personer med type 2-diabetes som ønsker å få bedre kontroll på blodsukkeret, er det bedre å trene ofte, enn å ha en bestemt intensitet på treningen. Dette gjelder vel de fleste av oss som ønsker å ha mestringsfølelsen under treninga vi gjør.

Dette resultatet har blitt publisert i British Journal of Sports Medicine

Personer med prediabetes og fedme kan redusere risikoen for å utvikle type 2-diabetes ved livsstilsendringer som økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold og vektnedgang. Dette er vel noe som de fleste av oss vet, men som vi ofte trenger litt hjelp for å få til i hverdagen. For de som allerede har type 2-diabetes, gir trening bedre insulineffekt, og det reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom. Regelmessig mosjon kan selv uten kostholdsendringer føre til en reduksjon i langtidsblodsukker (HbA1c – et mål for hvor godt regulert diabetessykdom er) og bukfedme ( som er den fedmen som er mest usunn).

Kombiner gjerne styrke og kondisjonstrening.

Målet med oversiktsstudien var å finne best mulig dokumentasjon på om hyppighet, intensitet, og varighet av trening påvirker HbA1c blant personer med type 2 diabetes.

Forfatterne konkluderte med at trening der målet er å få et best mulig langtidsblodsukker, bør bestå av flere treningsøkter i uken med lavere intensitet. I stedet for det som mange gjør , høy intensitet på få økter. De som kombinerer kondisjons- og styrketrening, kan også ha en fordel ved å legge til et ekstra sett med styrketrening, men denne effekten ser ut til å være av mindre betydning.

Ved kondisjonstrening viste studiene at flere økter i uken ga klare fordeler. Dersom man valgte høyere intensitet på øktene ga det ingen forbedringer, så skal du greie å holde treningsmengden oppe så tren heller på en intensitet der du føler mestring.

Motivasjon

Blant personer med type 2-diabetes er vanlige årsaker til at anbefalinger om økt fysisk aktivitetsnivå ikke blir gjennomført, at de ikke har tid til å trene, at motivasjonen er lav, eller at de er usikre på hvordan de skal trene. For alle disse er det viktig å søke råd, slik at man kommer i gang med riktig trening iforhold til dine mål med treninga.

I denne undersøkelsen ble det inkludert data fra 26 studier med tilfredsstillende kvalitet. Dette tilsier data fra 2253 deltagere. 935 for kondisjonstrening, 249 for styrketrening, og 1069 for en kombinasjon av styrke- og kondisjonstrening. Varigheten på studiene var fra 12-52 uker. Samlet sett viser resultatene at en økning i antall treningsøkter per uke, og varighet av disse øktene, ga flere fordeler.

Trenger du hjelp med å komme igang kan vi i Team Kristiansen å hjelpe deg

Referanser: Elkins MR. Amount and frequency of exercise affect glycaemic control more than exercise mode or intensity. British Journal of Sports Medicine