Sett deg klare mål!

 

220px-Eigeroy_lighthouse

Sett deg et mål! God planlegging i livet er mye viktigere enn de fleste tror. Da ei gruppe Harvard-studenter ble spurt om personlige mål og planer, viste det seg at de som jobbet målbevisst og planmessig fikk utrettet langt mer enn de andre. Du har sikkert også sett intervjuer med unge idrettsutøvere – kanskje gamle opptak med våre fremste idrettsstjerner – der de forteller at de skal bli verdensmestre når de blir store. Det er ikke tilfeldig at det ofte er slike utøvere som kommer lengst.

God planlegging i livet er mye viktigere enn de fleste tror. Da ei gruppe Harvard-studenter ble spurt om personlige mål og planer, viste det seg at de som jobbet målbevisst og planmessig fikk utrettet langt mer enn de andre.  De har planen klar. På samme måte kan du lykkes ved å legge planer for framtida. Tenk deg målet ditt, hva det enn måtte være, som et ”geografisk punkt”. For å nå fram dit må du definere målets ”posisjon”. Først når du har denne posisjonen kan du ”navigere” riktig. Symbolet for plan- og målarbeidet er et fyrtårn; det viser deg veien mot målet.

Hensikten med denne framgangsmåten er å terpe på planen og målet til de danner dominerende minnespor i deg. Da vil du akseptere målet både bevisst og ubevisst, og strekke deg mot det. Du vil begynne å tro på det, og på at du kan oppnå det. Greier du dette, vil du litt etter litt – eller kanskje som et plutselig gjennombrudd – oppleve at ting faktisk begynner å skje slik du ønsker.

marketing-pic-arrows-1024x768

Hvordan definerer du målet? Sett deg gjerne et ambisiøst mål; det er bra å ha noe å strekke seg etter. Hvis du legger lista for lavt, kan du oppleve at du når målet uten å møte noen reelle utfordringer underveis. Da vil du heller ikke oppleve noen vekst. Men målet skal heller ikke være for vanskelig; da kan det fort ta motet fra deg, og du mister følelsen av mestring.

Målet bør være mest mulig konkret, og det bør kunne måles på ett eller annet vis. Da kan du hele tiden evaluere innsatsen din og om nødvendig justere kursen. Målet bør dessuten være realistisk for deg. Det er de færreste som kan sette verdensrekorder eller bli olympiske mestre.

I samme ånd bør målet stå i forhold til selvtilliten din; du må kunne akseptere det både bevisst og ubevisst. Du må gi deg selv  en realistisk tidsramme for å oppnå målet. Det kan hjelpe å legge inn noen delmål. Delmålene fungerer som milepæler underveis og strekker komfortsonen din mot hovedmålet. Det er vanlig å skille mellom resultatmål og prosessmål.

Et resultatmål kan for eksempel spesifisere at du skal vinne en konkurranse eller oppnå et bestemt resultat. Utfordringen med denne typen mål er at det avhenger av mange faktorer utenfor din kontroll, så som vær, arrangører, konkurrenter og så videre. Du bør derfor være litt forsiktig med å ha bare denne typen mål.

Prosessmål er mål du har full kontroll over. Det kan være ferdigheter, teknikk, tidsbruk og prioriteringer. Slike mål blir også kalt mestringsmål. Prosessmål er gjerne gode delmål på vei mot et resultatmål. Resultatmålet bør da være en referanse for de prosessmålene du velger deg. Dette krever en analyse av statusen din per i dag og av hvilke ferdigheter du må utvikle for å nå hovedmålet.

Vi vil oppfordre deg til å sette opp en livsplan for deg selv, uansett alder. Ta utgangspunkt i en visjon av hva du egentlig ønsker å oppnå i livet. Sett opp en plan med flere delmål på vei mot hovedmålet. En slik plan må nødvendigvis måtte strekke seg over lang tid, kanskje flere år. Husk å  ta hensyn til familie- og livssituasjonen din – tenk helhetlig! – og ta høyde for avvik og forstyrrelser. Du vil garantert oppleve at uventede ting skjer underveis. Gjør planen så detaljert at den beskriver hva du skal jobbe med fra dag til dag. Dette vil bidra til å styrke motivasjonen din. Samtidig vil det forhåpentligvis legge et positivt press på deg slik at du virkelig jobber med saken – planen forplikter deg til å stå på!

Underveis i denne prosessen vil du oppleve at du modnes og blir mer bevisst dine egne svakheter, og du vil stå bedre rustet til å gjøre noe med dem.

Ønsker du hjelp til å nå de målene du setter deg som idrettsutøver? Da kan vi i Team Kristiansen hjelpe deg!!

 Kilde: “Sprek hele livet” av Ingrid og Arve Kristiansen